O, najsłodszy mój Jezu, najgodniejszy wszelkiej czci! Upadam do Twych stóp i otwieram przed Tobą moje pełne tęsknoty skruszone serce.

Pragnę Cię przyjąć do serca mego z tą samą czystością, pokorą i pobożnością, z jaką przyjęła Cię Twoja Najświętsza Matka, z duchem i żarliwością wszystkich Twoich świętych.

O mój Jezu, wierzę mocno, że jesteś prawdziwie obecny w tym Najświętszym Sakramencie. Kocham Cię nade wszystko i pragnę Cię posiadać w mojej duszy, abyś w niej już na zawsze mieszkał i królował.

Dla Miłości Twojej żałuję ze wszystkich sił za wszelkie grzechy moje i brzydzę się nimi. Postaram się współpracować z Twoją Łaską i nie popadać w grzechy, którymi Cię raniłem, unikając też wszystkich okazji do nich prowadzących.

Jakże bardzo moja dusza pragnie Cię teraz przyjąć i zjednoczyć się z Tobą, ale że Cię teraz w Najświętszym Sakramencie Komunii przyjąć nie mogę, więc przynajmniej duchownym sposobem zapraszam i proszę Cię: przyjdź z łaską Swoją do serca mojego…

O słodki Jezu! Już teraz ściskam Cię i przytulam do serca mojego, jakby już prawdziwie we mnie obecnego… Złącz i zjednocz mnie ze Sobą. Nie dopuść, Panie, abym się miał kiedykolwiek oderwać od Ciebie. Umacniaj mnie w wierności Tobie i prowadź prostą drogą do Nieba, gdzie Ty żyjesz i królujesz po wszystkie wieki wieków. Amen.