Imię i nazwisko   ks. mgr Krzysztof Smoroński
Funkcja w parafii   Proboszcz
Od kiedy w parafii   2016 r.
     
Imię i nazwisko   ks. mgr Paweł Kita
Funkcja w parafii   Wikariusz
Od kiedy w parafii   2019 r.