ŻYWY RÓŻANIEC

Żywy Różaniec został założony przez Sługę Bożą Paulinę Jaricot w Lyonie w 1826 roku. Zaczęła ona organizować małe, 15-osobowe grupy (obecnie, od 2002 roku 20-osobowe), nazwane „żywymi różami”. Róża różańcowa odmawia codziennie cały różaniec, składający się z czterech części (dwadzieścia tajemnic) w ten sposób, że każda osoba codziennie indywidualnie odmawia jedną, inną tajemnicę różańca świętego, tę samą przez cały miesiąc. W następnym miesiącu jest zmiana tajemnicy na kolejną.

W naszej parafii istnieją róże różańcowe dzieci, młodzieży, kobiet i mężczyzn. Róże posiadają swoich Patronów, jako orędowników u Boga. Zmiana tajemnic różańcowych odbywa się zawsze w I niedzielę miesiąca po Mszach św. o godz.:

 • 7.00 - kobiety i mężczyźni
 • 9.00 - młodzież
 • 11.00 - dzieci

 

CELE ŻYWEGO RÓŻAŃCA:

 • Umocnienie wiary w duszach wiernych.
 • Modlitwa w intencjach Kościoła, Ojca Świętego, o pokój i nawrócenie grzeszników przez wstawiennictwo Matki Bożej Różańcowej.
 • Obrona przed duchowymi zagrożeniami.
 • Ożywienie działalności apostolskiej.

 

OBOWIĄZKI:

 • Zapisanie w księdze i odmawianie codziennie jednego dziesiątka Różańca.
 • Udział w comiesięcznej zmianie tajemnic.
 • Częste przystępowanie do sakramentów świętych oraz udział w nabożeństwach maryjnych.
 • Szerzenie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską.
 • Odważne stawanie w obrony wiary i Kościoła.
 • Udział w pogrzebie zmarłego członka Żywego Różańca oraz modlitwa za spokój jego duszy.

 

ODPUSTY:

Członkowie Żywego Różańca mogą dostąpić odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami w następujących dniach:

 • Dzień przyjęcia do Żywego Różańca,
 • Uroczystość Narodzenia Pana Jezusa - 25 grudnia,
 • Święto ofiarowania Pana Jezusa w świątyni Jerozolimskiej - 2 lutego,
 • Uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie - 25 marca,
 • Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego - zgodnie z kalendarzem liturgicznym,
 • Uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej - 15 sierpnia,
 • Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP - 8 grudnia.

 

OBIETNICE MATKI BOŻEJ DLA ODMAWIAJĄCYCH RÓŻANIEC:

Streszczenie obietnic złożonych przez Najświętszą Maryję Pannę św. Dominikowi, który pierwszy otrzymał od Niej różaniec, oraz bł. Alanowi de la Roche, dominikańskiemu zakonnikowi, który niezwykle przyczynił się do rozpowszechnienia nabożeństwa różańcowego w wieku XV:
1. Wszyscy, którzy wiernie służyć mi będą, odmawiając różaniec święty, otrzymają pewną szczególną łaskę.
2. Obiecuję moją specjalną obronę i największe łaski wszystkim tym, którzy będą odmawiać różaniec.
3. Różaniec będzie potężną bronią przeciwko piekłu; zniszczy występek i rozgromi herezję.
4. Cnoty i święte czyny zakwitną – najobfitsze zmiłowanie dla dusz uzyska od Boga; serca ludzkie odwróci od próżnej miłości świata, a pociągnie do miłości Boga i podniesie je do pragnienia rzeczy wiecznych. O! Ileż dusz uświęci tą modlitwą.
5. Dusza, która poleca mi się przez różaniec – nie zginie.
6. Ktokolwiek odmawiać będzie pobożnie różaniec święty, rozważając równocześnie tajemnice święte, nie dozna nieszczęść, nie doświadczy gniewu Bożego, nie umrze nagłą śmiercią; nawróci się, jeśli jest grzesznikiem, jeśli zaś sprawiedliwym – wytrwa w łasce i osiągnie życie wieczne.
7. Prawdziwi czciciele mego różańca nie umrą bez sakramentów świętych.
8. Ci, którzy będą odmawiali różaniec, znajdą podczas swego życia i w chwili śmierci światło Boże oraz pełnię Bożej łaski i będą mieli udział w zasługach błogosławionych.
9. Codziennie uwalniam z czyśćca dusze, które mnie czciły modlitwą różańcową.
10. Wierne dzieci różańca zasłużą na wysoki stopień chwały w niebie.
11. O cokolwiek przez różaniec prosić będziesz – otrzymasz.
12. Rozszerzającym mój różaniec przybędę z pomocą w każdej potrzebie.
13. Otrzymałam od mojego Boskiego Syna obietnicę, że wszyscy obrońcy różańca będą mieli za wstawienników cały dwór niebieski w czasie ich życia i w godzinę śmierci.
14. Odmawiający mój różaniec są moimi dziećmi, a braćmi Jezusa Chrystusa, Syna mojego Jednorodzonego.
15. Nabożeństwo do mego różańca jest wielkim znakiem przeznaczenia dla nieba.