SCHOLKA DZIEWCZĘCA

Parafialna scholka dziewczęca ma już swoją historię. Przez minione lata dziewczynki przygotowywał i prowadził Ks. Krzysztof Węgrzyn. Dziewczynki wykonywały liturgiczny śpiew Psalmów Responsoryjnych podczas liturgii - była to grupa psalmistek. Od września 2019 roku grupę przejął obecny proboszcz - Ks. Krzysztof Smoroński. Grupa zwiększyła swoją liczebność do 10 osób i powoli rozrasta się w scholkę dziewczęcą.

Aktualny stan grupy:

  1. Marta Szczecina
  2. Sylwia Pazgan
  3. Zuzanna Poręba
  4. Patrycja Poręba
  5. Milena Oleksy
  6. Karolina Jasińska
  7. Ilona Głód
  8. Małgorzata Poręba
  9. Klara Miczołek
  10. Amelia Greczek

Najbliższe spotkanie scholki będzie w sobotę 13 czerwca o godz. 9:00 na plebanii. Przygotowanie śpiewów na najbliższą niedzielę i Pierwszą Komunię Świętą.

Informacje o próbach będą też pojawiać się na facebooku Parafia Paszyn: https://www.facebook.com/x.Krzysztof/