Wieś Paszyn została założona w XII wieku przez mieszczan nowosądeckich. Pierwsze wzmianki datuje się na rok 1365. Przez wieki wieś należała do Nowego Sącza.

Choć kościół we wsi został wybudowany dopiero w latach 1936-1937, to starania o samodzielność parafialną rozpoczęto już na początku XX wieku. Kamień węgielny pod nową świątynię poświęcił ówczesny ordynariusz diecezji tarnowskiej bp Franciszek Lisowski. On też w lipcu 1937 roku skierował do parafii św. Małgorzaty w Nowym Sączu jako wikariusza ks. Ewarysta Michalskiego z poleceniem podjęcia prac wykończeniowych przy budowie kościoła i plebanii na terenie Paszyna.

Dekretem z dnia 30 marca 1938 roku bp ordynariusz Franciszek Lisowski ustanowił parafię w Paszynie, wydzieloną z terytorium parafii św. Małgorzaty w Nowym Sączu, a pierwszym jej proboszczem zamianował wspomnianego ks. Ewarysta Michalskiego.

Patronką kościoła jest Matka Boża Nieustającej Pomocy, natomiast patronem parafii – św. Józef Robotnik.

Kościół - wybudowany na podstawie projektu Zenona Remiego (przynależy on do słynnej i wybitnej rodziny nowosądeckich architektów) - został konsekrowany 27 czerwca 1963 roku przez ówczesnego ordynariusza diecezji bpa Jerzego Ablewicza.

Wewnątrz kościoła można dostrzec m.in. liczne rzeźby i płaskorzeźby wykonane ręką sądeckiego artysty-plastyka Franciszka Palki, przez długie lata mocno związanego z Paszyńskim Ośrodkiem Sztuki Ludowej, zwłaszcza poprzez znajomość z proboszczem-charyzmatykiem Ks. Edwardem Nitką (m.in. stacje Drogi Krzyżowej, ambona, chrzcielnica, rzeźby na konfesjonałach, lichtarze, "Ostatnia Wierzerza" w antepedium ołtarza) oraz malowidła ścienne i sufitowe, które wyszły spod ręki Marii Ritter (1899-1976), XX-wiecznej znanej sądeckiej artystki, nazwanej przez znawców jej twórczości "sądecką kapłanką sztuki". Polichromia w prezbiterium wykonana w 1942 r. przez Adama Walczyńskiego przedstawia sceny Wesela w Kanie i Wskrzeszenie młodzieńca w Naim. Malowidła na ścianie tęczowej wykonała Maria Ritter.

Ołtarz główny wykonany w tradycji późnego baroku, został zakupiony w Limanowej. W polu głównym ołtarza znajduje się kopia obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy, namalowa przez Stanisława Szczerbę w 1938 r. W górnej kondygnacji umieszczony jest obraz św. Józefa z XIX w., malowany w tradycji barokowej.

* * *

W latach 2017-2018 wnętrze kościoła parafialnego poddano gruntownej rewitalizacji...

W 2017 roku została położona nowa granitowa posadzka na powierzni całego kościoła, przeprowadzono podposadzkowe kanały rozprowadzające gazowo-nadmuchowe ogrzewanie, zaś dla upiększenia świątyni wykonano w nawie i prezbiterium nowe dębowe ławki. Pojawiły się też nowe dębowe konfesjonały, w któych zachowano barwne płaskorzeźby ze starych konfesjonałów. Wykonano również nowe sedilla dla celebransów, a dotychczasowe - zostały umieszczone w Muzeum Parafialnym.

W prezbiterium - po demontażu dotychczasowych drewnianych podestów położono nową granitową posadzkę, a na niej osadzono nowy marmurowy ołtarz oraz marmurową ambonę stanowiącą obecnie miejsce przewodniczenia liturgii. Ponadto poddano renowancji, konserwacji i złoceniu oraz drobnej rekonstrukcji drewniany przedsoborowy ołtarz (pochodzący z limanowskiego kościoła parafialnego), w którym znajdują się obrazy Matki Bożej Nieustajacej Pomocy i świętego Józefa. Ten ołtarz nabrał nowego blasku i odzyskał pierwotną kolorystykę. Prace konserwatorskie wykonał Jan Kołbon ze współpracownikami.

W celu osiągnięcia izolacji termicznej we wnętrzu kościoła oraz dla komfortu wiernych zostały również wymienione wszystkie okna kościoła.

W 2018 roku zostały ponadto odnowione oraz dodatkowo wzmocnione zewnętrznymi katedralnymi próżniowymi szybami obydwa witraże znajdujące sie w prezbiterium kościoła, wykonane w 1940 roku w Zakładzie Szklarskim im. I.Kaima w Limanowej (co potwierdza inskrypcja umieszczona na witrażach). Witraże przedstawiają: Pana Jezusa w tajemnicy Najświętszego Serca oraz św. Antoniego. Po renowacji zostały one dodatkowo ubogacone otwieranymi elektrycznie uchylnymi dolnymi kwartami umożliwiającymi wentylację kościoła. Konserwacja witraży została wykonana w znanej krakowskiej pracowni witraży FURDYNA pod okiem pana Tomasza Furdyny. 

W 2019 roku - po zupełnym zużyciu się dotychczasowych organów piszczałkowych - zostały zakupione nowe, najwyższej światowej klasy, profesjonalne 28-głosowe organy elektroniczne amerykańskiej firmy ALLEN o symbolu CF-10 (podobne - tej samej firmy - znajdują się również w Bazylice św. Piotra na Watykanie).

* * *

W wymiarze życia liturgicznego - Ks. Krzysztof Smoroński, który objął urząd proboszcza parafi Paszyn w 2016 roku, wprowadził Nabożeństwo Fatimskie połączone z procesją z figurą Matki Bożej z Fatimy, cieszące od początku dużą frekwencją wśród wiernych. Dla figury Maryi z Fatimy została zaaranżowana specjalna kaplica z prawej strony wewnątrz kościoła... Vis-a-vis tej kaplicy w 2017 roku pojawił się również imponujących rozmiarów piękny obraz JEZU UFAM TOBIE, wykonany w słynnej szkole malarsko-witrażowej Bolesława Szpechta z Krakowa.

* * *

Rok 2018 stał się okazją do świętowania małego jubileuszu naszej parafii...

Upłynęło dokładnie 80 lat od erygowania naszej parafii w dniu 30 marca 1938 roku oraz 55 lat od konsekracji kościoła parafialnego w dniu 27 czerwca 1963 roku. Tę wyjątkową rocznicę świętowaliśmy pod przewodnictwem arcypasterza naszej diecezji - Biskupa Andrzeja Jeża. Podczas uroczystej Eucharystii w dniu 27 czerwca 2018 roku nasz Biskup dokonał poświęcenia odremontowanej świątyni parafialnej. Natomiast rok wcześniej - w 2017 roku - podczas Wizytacji Kanonicznej - biskup Leszek Leszkiewicz dokonał konsekracji nowego ołtarza.

* * *

Dnia 10 września 2019 r. z udziałem Biskupa Leszka Leszkiewicza oraz budowniczego Muzeum (Ks. Stanisław Janas) świętowaliśmy srebrny jubileusz istnienia Muzeum Sztuki Ludowej im. Ks. Edwarda Nitki w Paszynie. Poświęcenia tego wyjątkowego i niepowtarzalnego miejsca dokonał 10 września 1994 roku ówczesny biskup tarnowski - abp Józef Życiński. Wzniesienie tej budowli i troskę o jej wystrój i eksponaty zawdzięczamy wieloletniemu proboszczowi Paszyna i kustoszowi tegoż Muzeum - Księdzu Stanisławowi Janasowi.


 Napisali o nas:

http://www.tarnowskiekoscioly.net/index.php/koscioly/181-paszyn-kosciol-matki-bozej-nieustajacej-pomocy

http://www.rdn.pl/religia/parafia-matki-bozej-nieustajacej-pomocy-paszynie-juz-80

https://tarnow.gosc.pl/doc/4843056.Dzielo-zycia

https://tarnow.gosc.pl/doc/3541947.Fenomen

https://tarnow.gosc.pl/doc/2043999.Kaplan-i-kustosz

https://tarnow.gosc.pl/doc/4779063.Od-katedry-przez-Paszyn-az-po-Grywald

https://nowysacz.naszemiasto.pl/litania-paszynska-czyli-kosciol-jako-galeria-tworczosci/ar/c13-1454307

http://www.appen.pl/koronasadecka/?page_id=172

https://tarnow.gosc.pl/gal/spis/3541957.Sztuka-paszynska

https://dzieje.pl/kultura-i-sztuka/kustosz-muzeum-sztuki-ludowej-fenomen-paszynski-wciaz-zywy

https://kultura.wiara.pl/doc/3541947.Fenomen

https://tygodnik.tvp.pl/41086974/co-wystrugal-przy-krowach-trafialo-do-genewy-czy-kolekcji-wajdy

https://www.dts24.pl/fenomen-paszynski-czyli-kto-rzezbi-czy-maluje-modli-sie-trzy-razy/

https://tarnow.gosc.pl/doc/5849107.Wystarczylo-proste-zaufanie-Bogu-i-ziarnko-wiary-w-slowa

https://tarnow.gosc.pl/gal/spis/5847509.Paszyn-25-lecie-muzeum