Kancelaria jest czynna bezpośrednio po Mszy świętej:

  • od poniedziałku do soboty: od godz. 7.30 do 7.50
  • w środę, piątek: także po wieczornej Mszy św.
  • narzeczeni zgłaszają się w piątek po Mszy św. wieczornej lub o innej ustalonej uprzednio z Kapłanem porze.

W niedziele i dni świąteczne oraz w czasie, kiedy trwa spowiedź w parafii, Kancelaria Parafialna jest nieczynna.

Do chorych - z posługą sakramentalną - o każdej porze.

 ********************

Parafię, jak każdą inną instytucję, obowiązuje ustawa RODO - o ochronie danych osobowych. Zatem wszelkie zaświadczenia, potwierdzenia, odpisy dokumentów itp. - może otrzymać tylko ta osoba, której one dotyczą. Dla innej osoby - w celu otrzymania stosownego dokumentu lub uzyskania drażliwych informacji - wymagane jest dostarczenie upoważnienia notarialnego lub też odpowiedniego upoważnienia podpisanego przez osobę, której sprawa dotyczy.