Wezwanie księdza do chorych z sakramentem namaszczenia - o każdej porze, jeśli jest taka potrzeba.

Nie należy odkładać przyjęcia tego ważnego sakramentu na ostatnie chwile życia człowieka, a tym bardziej po śmierci, bo sakramenty są dla żywych a nie zmarłych.

Wypada zadbać o to, aby osoba, która pragnie przystąpić do Sakramentów Chorych, była świadoma, odpowiednio przygotowania i - jeśli to możliwe - w otoczeniu swoich bliskich.

W pokoju chorego prosimy przygotować stolik nakryty białym obrusem, krzyż i zapalone świece, talerzyk z watą, a także szklankę z wodą dla chorego, aby (gdyby zaszła taka potrzeba) ułatwić mu przyjęcie Komunii Świętej.