Formacja parafialna do przyjęcia Sakramentu Dojrzałości Chrześcijańskiej

Przygotowanie do Bierzmowania odbywa się na 3 płaszczyznach:

  • płaszczyzna intelektualna - to katechizacja szkolna (zwłaszcza przygotowanie do zewnętrznego egzaminu z wiedzy religijnej)
  • płaszczyzna liturgiczna - to co miesięczne celebracje liturgiczne odbywające się w kościele parafialnym, na które składają się: spowiedź sakramentalna, nabożeństwo eucharystyczne, nauka formacyjna
  • płaszczyzna duszpasterska - to spotkania formacyjne (zwłaszcza w pierwszy piątek na plebanii), łączące się z aktywnym zaangażowaniem w życie liturgiczne parafii

Integralną częścią przygotowania jest aktywny udział nie tylko we Mszy świętej niedzielnej i świątecznej (bo to wynika wprost z zachowania 3 przykazania Dekalogu), ale również w nabożeństwach okresowych, do których należą: rekolekcje szkolne i parafialne, nabożeństwa różańcowe i majowe, Roraty, Droga Krzyżowa i Gorzkie Żale. Śledzenie tego uczestnictwa ułatwia specjalny "Indeks Kandydata do Bierzmowania".

UWAGA!

Przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania zgodnie z zarządzeniem Biskupa Ordynariusza i według wskazań Konferencji Episkopatu Polski odbywa się we własnej parafii - zgodnie z miejscem zamieszkania, niezależnie od tego, gdzie dany uczeń odbywa naukę szkolną (tzn. czy szkoła, do której uczęszcza, jest na terenie jego parafii czy też poza parafią). Aby przygotowanie mogło się odbywać z ważnych powodów poza macierzystą parafią - potrzebna jest pisemna zgoda własnego Księdza Proboszcza i skierowanie kandydata na przygotowanie do innej parafii. Po taką pisemną zgodę  kandydat zgłasza się wraz ze swoimi rodzicami lub prawnymi opiekunami na początku roku szkolnego, w którym rozpoczyna się proces formacji do bierzmowania (czyli - klasa szósta szkoły podstawowej).