Katecheza nr 33 – Niedziela Palmowa

Celem katechezy jest zapoznanie dziecka z opisem wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy.

 Pan Jezus przez lata swojej działalności na ziemi nawoływał wszystkich do miłości. Ludziom podobała się Jego postawa, dlatego też, kiedy przybywał do jakiejś miejscowości wszyscy się bardzo cieszyli i witali Go radośnie.

Niezwykłe powitanie zgotowali Mu mieszkańcy Jerozolimy. Dokładniej o tym, co wydarzyło się w Jerozolimie napisane jest w Piśmie Świętym.

Prośba do rodziców – proszę o odczytanie dzieciom fragmentu Ewangelii według św. Łukasza – Łk 19, 29-38

Gdy przyszedł w pobliże Betfage i Betanii, do góry zwanej Oliwną, wysłał dwóch spośród uczniów,  mówiąc: «Idźcie do wsi, która jest naprzeciwko, a wchodząc do niej, znajdziecie oślę uwiązane, którego jeszcze nikt nie dosiadł. Odwiążcie je i przyprowadźcie tutaj!  A gdyby was kto pytał: "Dlaczego odwiązujecie?", tak powiecie: "Pan go potrzebuje"».  Wysłani poszli i znaleźli wszystko tak, jak im powiedział.  A gdy odwiązywali oślę, zapytali ich jego właściciele: «Czemu odwiązujecie oślę?»  Odpowiedzieli: «Pan go potrzebuje».  

I przyprowadzili je do Jezusa, a zarzuciwszy na nie swe płaszcze, wsadzili na nie Jezusa.  Gdy jechał, słali swe płaszcze na drodze.  Zbliżał się już do zboczy Góry Oliwnej, kiedy całe mnóstwo uczniów poczęło wielbić radośnie Boga za wszystkie cuda, które widzieli. 

I wołali głośno: «Błogosławiony Król, który przychodzi w imię Pańskie.

Pokój w niebie i chwała na wysokościach».

lub – Mk 11,1-10

Gdy się zbliżali do Jerozolimy, do Betfage i Betanii na Górze Oliwnej, posłał dwóch spośród swoich uczniów i rzekł im: «Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz przy wejściu do niej znajdziecie uwiązane oślę, którego jeszcze żaden człowiek nie dosiadał. Odwiążcie je i przyprowadźcie tutaj.  A gdyby was kto pytał, dlaczego to robicie, powiedzcie: Pan go potrzebuje i zaraz odeśle je tu z powrotem». Poszli i znaleźli oślę przywiązane do drzwi z zewnątrz, na ulicy. Odwiązali je,  a niektórzy ze stojących tam pytali ich: «Cóż to ma znaczyć, że odwiązujecie oślę?»  Oni zaś odpowiedzieli im tak, jak Jezus polecił. I pozwolili im. 

Przyprowadzili więc oślę do Jezusa i zarzucili na nie swe płaszcze, a On wsiadł na nie.  Wielu zaś słało swe płaszcze na drodze, a inni gałązki ścięte na polach.  Ci zaś, którzy Go poprzedzali i którzy szli za Nim, wołali:

«Hosanna!
Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie. 

Błogosławione królestwo ojca naszego, Dawida, które nadchodzi.

Hosanna na wysokościach!»

Tak przybył do Jerozolimy i wszedł do świątyni. Obejrzał wszystko, a że pora była już późna, wyszedł razem z Dwunastoma do Betanii.

Teraz wiemy, jak Jezus przybył do miasta i w jaki sposób witali Go mieszkańcy. Ten moment przypominamy sobie w niedzielę przed Wielkanocą. Niedzielę tę nazywamy Palmową, na pamiątkę palm, które trzymali w rękach ludzie witający Jezusa. Przeżywamy wtedy radość. Ten dzień rozpoczyna Wielki Tydzień przygotowujący nas do Świąt Wielkanocnych. Ale słowa, które wołają ludzie, witając Jezusa, przypominają nam o tym, że On jest Królem całego świata. A radość, którą okazują ludzie, jest prawdziwa, bo każde spotkanie z Jezusem to wielka radość.

Żeby odpowiedzieć sobie na niektóre pytania i przypomnieć treści, które usłyszeliśmy, rozwiążemy krzyżówkę z podręcznika s. 85.

Prośba do rodziców o pomoc dziecku przy rozwiązywaniu krzyżówki, jak również pokazanie dziecku palmy, którą ono rysuje w podręczniku.