Katecheza 34 – Spotkanie w Wieczerniku. Wielki Czwartek

Celem katechezy jest ukazanie Eucharystii jako wyjątkowego spotkania z Jezusem Chrystusem.

W Wielkim Tygodniu przeżywamy święte dni, przypominające mękę, śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa. Te święte dni rozpoczyna Wielki Czwartek. Dziś dowiemy się o tym, czego Pan Jezus dokonał w tym dniu.

 

Prośba do rodziców – proszę o odczytanie dzieciom fragmentu Ewangelii według św. Mateusza (Mt 26,17-19.26-29)

W pierwszy dzień Przaśników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali Go: «Gdzie chcesz, żebyśmy Ci przygotowali Paschę do spożycia?»  On odrzekł: «Idźcie do miasta, do znanego nam człowieka, i powiedzcie mu: "Nauczyciel mówi: Czas mój jest bliski; u ciebie chcę urządzić Paschę z moimi uczniami"».  Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus, i przygotowali Paschę.

A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: «Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje».  Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: «Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza*, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów.  Lecz powiadam wam: Odtąd nie będę już pił z tego owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić go będę z wami nowy, w królestwie Ojca mojego»*.

W podręczniku na str. 86 jest obrazek przedstawiający księdza sprawującego Eucharystię. Tak jak Pan Jezus na Ostatniej Wieczerzy mówił do uczniów oraz dał im swoje Ciało i Krew, tak ksiądz podczas Mszy Świętej w imieniu Pana Jezusa wyjaśnia nam Pismo Święte oraz daje nam Ciało i Krew Jezusa pod postaciami chleba i wina.

Pan Jezus nas bardzo kocha. Zaprasza nas na tę ucztę, żeby z nami świętować. Nie możecie w pełni jeszcze uczestniczyć we Mszy Świętej, ale możecie już zadbać o to, aby się do niej przygotować. Ważną rzeczą jest też nasze zachowanie podczas Eucharystii i nasz ubiór. Kiedy są odpowiednie to wyrażają nasz szacunek względem Pana Jezusa.

Ćwiczenia - W książce str. 87 masz dwa podobne obrazki. Różnią się 6 szczegółami – znajdź je. A następnie pokoloruj obrazki – monstrancja, tabernakulum, ołtarz.