Katecheza – Temat: Trójca Święta – „W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”

 Na dzisiejszej katechezie będziemy mówić o Bogu Ojcu, Synu Boga – Jezusie Chrystusie i o Duchu Świętym. Są to trzy Osoby Boskie. Zobaczymy co to znaczy. Jest to wielka tajemnica naszej wiary i nie jest łatwo zrozumieć całą naukę o Bogu, który jest jeden, ale w trzech osobach.

Był kiedyś bardzo mądry, święty człowiek, który miał na imię Augustyn. Chciał napisać książkę o Bogu w trzech Osobach (o tajemnicy Trójcy Świętej). Dużo o tym myślał i zanim zaczął pisać, chciał o Bogu wszystko wiedzieć. Pewnego dnia szedł brzegiem morza i spotkał na plaży dziecko, które wlewało wodę z morza do małego dołka wygrzebanego w piasku.

Zapytał wtedy chłopca: „Czy przypadkiem nie chcesz przelać morza do tego małego dołka?”. Chłopiec zaskakująco opowiedział, że prędzej zmieści w tym dołku całe morze, niż on (św. Augustyn) w swoim małym rozumie pojmie tajemnicę Boga. Dzięki chłopcu św. Augustyn zrozumiał, że Pan Bóg jest wielki, i nasz rozum nie jest w stanie wszystkiego o Nim wiedzieć.

Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Bóg Ojciec kocha każdego człowieka i posłał na świat swojego Syna, aby wybawił ludzi z grzechów. Jezus prowadzi nas do Boga. Jezus i Bóg Ojciec są Jednością. Bóg Ojciec i Syn Boży zesłali na ziemię Ducha Świętego, który czyni nas dziećmi Bożymi, jednoczy nas i uświęca.

Wszystkie Trzy Osoby Boskie – Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty – są sobie równe, stanowią jedno. Kiedy więc modlimy się, zwracamy się do Boga i zanosimy swoje prośby przez Jezusa w Duchu Świętym. On nas jednoczy, oświeca i umacnia i przygotowuje do przyjęcia tego, co Bóg chce nam powiedzieć.

Trójca Święta mieszka w nas od chwili chrztu świętego. Trójcę Święta czcimy, gdy żegnamy się w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, gdy pamiętamy o Bogu, Jezusie i Duchu Świętym. Czcimy ją także gdy naśladujemy życie osób Bożych w naszym życiu i żyjemy w jedności i miłości.

Trójcę Świętą uwielbiamy słowami modlitwy: „Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen”.

Z stronyhttps://i.pinimg.com/236x/1c/de/a3/1cdea3a4c13fd018c9c0dd1c9c61783e--catechist-bible.jpg

pobierz obrazek (ten pierwszy) i pokoloruj