Kl.3 – Kat. nr 45 – GODNE PRZYJĘCIE KOMUNII ŚWIĘTEJ

Katechizm – str.160

Z naszego ostatniego spotkania na plebanii oraz z własnej obserwacji już dużo wiesz na temat Komunii świętej. Masz świadomość, że „KOMUNIA” to nie opłatek, którym łamiesz się przy Wigilii, gdy składasz życzenia swoim najbliższym, ale to sam PAN JEZUS, który ukryty pod postacią tego Eucharystycznego Chleba przychodzi do nas…

Do tej pory – gdy twoi bliscy podchodzili do Komunii świętej – ty podchodziłeś, aby prosić księdza o błogosławieństwo. Mam nadzieję, że już niedługo przyjdzie ta chwila, że i ty będziesz mógł przyjąć Pana Jezusa do swego serca w Komunii świętej.

 

Co jest bardzo ważne, gdy chodzi o przyjmowanie Komunii świętej?

1) Musisz wiedzieć i wierzyć w to, że pod postacią białego kawałka chleba – Hostii – przyjmujesz do serca Pana Jezusa, a nie jakiś zwyczajny chleb, opłatek, pokarm.

2) Musisz pamiętać, aby modlić się przed przyjęciem Komunii świętej, ale i po jej przyjęciu, aby w ten sposób podziękować Bogu za tej wielki i niezwykły DAR.

3) Pamiętaj, aby do Komunii świętej przystępować „GODNIE” czyli z czystym sercem!

I o tym właśnie godnym przyjmowaniu Komunii świętej dzisiaj sobie coś więcej porozmawiamy.

 

Wyobraź sobie, że jesteś w kościele na Mszy świętej i zbliża się moment Komunii świętej. Wpatrujesz się w białą Hostię, którą kapłan trzyma podniesioną w swych dłoniach i wypowiada słowa: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata – błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę!” Co ty odpowiadasz wraz z innymi ludźmi?

Wypowiedz te słowa powoli i wyraźnie: PANIE, NIE JESTEM GODZIEN, ABYŚ PRZYSZEDŁ DO MNIE, ALE POWIEDZ TYLKO SŁOWO, A BĘDZIE UZDROWIONA DUSZA MOJA.

Co te słowa oznaczają? Te słowa wyrażają pokorę i szacunek wobec Pana Jezusa oraz wiarę w to, że rzeczywiście to jest naprawdę Pan Jezus ukryty pod postacią białej Hostii.

 • Odtwórz sobie z internetu piosenkę: „Jezus jest tu” – i naucz się jej śpiewać, aby wraz ze wszystkimi dziećmi móc podczas Pierwszej Komunii uwielbiać Pana Jezusa.
 • Wykonaj ćwiczenia w podręczniku odnoszące się do tego zagadnienia (str. 161).
 • Przyjrzyj się też zdjęciom na stronie 160, aby sobie przypomnieć, jak należy przyjmować Komunię świętą!

Przystępując do Komunii świętej:

 • Pamiętaj o uklęknięciu i przyklęknięciu przed przyjęciem Komunii świętej.
 • Na słowa kapłana: CIAŁO CHRYSTUSA – odpowiedz głośno: AMEN. A następnie unosząc głowę lekko do góry – rozchyl swe usta, aby ksiądz podał ci Pana Jezusa na język, który trzeba dosunąć do warg.
 • Miej złożone na sercu ręce, aby w ten sposób podkreślić, że przystępujesz do Komunii świętej.
 • Po przyjęciu Komunii – adoruj w swym sercu obecnego Pana Jezusa. Liczy się tylko ON i ty!

O tym, że na przyjęcie tak wyjątkowego Gościa, jakim jest Pan Jezus w Komunii świętej, należy się godnie przygotować i mieć czyste serce – opowiada następująca przypowieść o Królu, który wyprawił ucztę weselną i na nią zaprosił gości. Wraz z rodzicami odczytaj tę Ewangelię Mt 22,1-12 (może też ją tutaj wysłuchać).

Następnie odpowiedz sobie na pytania:

 • Co przygotował król?
 • Jak ludzie odpowiedzieli na zaproszenie króla? Jak się tłumaczyli i jak postąpili?
 • Co zatem uczynił król?
 • Co uczynili słudzy?
 • Kogo zauważył król w czasie uczty?
 • Co zrobił król na widok człowieka, który nie miał weselnego stroju?

Kochani! Podczas każdej Mszy świętej Jezus – nasz Pan i Król – przygotowuje dla nas ucztę i zaprasza nas na nią. Tą ucztą jest Komunia święta, a stołem – ołtarz. Obserwujecie i widzicie, że czasem człowiek nie przychodzi na tę ucztę, bo mu się nie chce, a innym razem nie przygotowuje sobie „weselnego stroju”. A tym strojem weselnym jest czyste serce.

Na podsumowanie – uzupełnij ćwiczenie w podręczniku – wpisując, co powinna uczynić osoba, która pragnie przyjąć Pana Jezusa godnie w Komunii świętej:

1) Być w stanie łaski uświęcającej czyli bez grzechu śmiertelnego

2) W ciszy i skupieniu, na modlitwie i przez czynny udział we Mszy świętej przygotować się do Komunii

3) Zachować skupienie

4) Już teraz dziękować Jezusowi za to, że przyjdzie do twojego serca

5) Zachować POST EUCHARYSTYCZNY (ten post polega na zupełnym powstrzymaniu się od spożywania pokarmów i napojów na jedną godzinę przed przyjęciem Komunii świętej. Możemy jedynie przyjąć lekarstwo, jeśliby zaszła taka konieczność i ewentualnie napić się samej wody).

Odśpiewaj lub odszukaj w internecie i naucz się piosenki uwielbienia Pana Jezusa:

Niech będzie chwała i cześć, i uwielbienie,

chwała i cześć Jezusowi;

chwała – niech będzie chwała;

tak – Jemu chwała i cześć!