Kl.3 – Kat. nr 46 – BŁOGOSŁAWIEŃSTWO CHRYSTUSA NAS UMACNIA

Katechizm – str.163

Przypomnij sobie:

  • Co powinna zrobić osoba, która pragnie godnie przyjąć Komunię świętą?
  • Na czym polega (czym jest) POST EUCHARYSTYCZNY?
  • Jakie słowa wypowiadamy wspólnie podczas Mszy świętej jako odpowiedź na słowa kapłana: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata…”?

Najbliższe tematy będą przybliżać ostatnią część Mszy świętej, która nosi nazwę: OBRZĘDY BŁOGOSŁAWIEŃSTWA. Jest to część bardzo krótka, ale to nie oznacza, że jest mało ważna…

W najbliższą niedzielę będziemy przeżywać uroczystość Wniebowstąpienia Pana Jezusa. Czy pamiętasz, kiedy to wydarzenie miało miejsce? (w czterdziestym dniu po Jego Zmartwychwstaniu)

Gdy Jezus wstępował do Nieba to pobłogosławił swoich uczniów i posłał ich na cały świat, aby głosili wszystkim Dobrą Nowinę. Dzięki temu, że wiernie wypełnili to polecenie, dzisiaj i my możemy poznawać Jezusa, wierzyć w Niego i kochać Go.

Pomyśl, co może oznaczać słowo BŁOGOSŁAWIEŃSTWO? Z tym pytaniem związane jest również ćwiczenie w podręczniku.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO wiąże się z dobrodziejstwem, szczęściem, pomyślnością, przychylnością.

BŁOGOSŁAWIĆ to znaczy życzyć komuś szczęścia.

 

Pan Jezus wiele razy błogosławił – zarówno osoby, jak i różne przedmioty i rzeczy. W ten sposób osoby oraz te rzeczy były odtąd otoczone szczególną Bożą opieką.

Odczytaj teraz następujące teksty biblijne, które możesz odsłuchać klikając na podane linki.

Tekst pierwszy – Mk 10,13-16

Tekst drugi – Mk 8,1-9

Następnie odpowiedz na pytania:

  • Komu Pan Jezus błogosławił?
  • Co Pan Jezus błogosławił?
  • Gdzie i kiedy możesz spotkać się z podobnymi błogosławieństwami w Kościele?

Zapamiętaj!

Bóg pragnie naszego szczęścia, dlatego zaprasza nas do siebie i nam błogosławi. Taki sens ma również kapłańskie błogosławieństwo, które kończy Mszę świętą.

W życiu kościoła przynosimy również różne przedmioty, aby ksiądz je „poświęcił” czyli je pobłogosławił. W pewne wyjątkowe dni i wydarzenia pojawia się również błogosławieństwo osób (np. małych dzieci, chorych, rodziców, kapłana itd.).

Błogosławieństwo zawsze łączy się z uczynionym znakiem krzyża, a czasem także z pokropieniem wodą świeconą (np. pokarmów, łąk i pól, modlitewnika itd.). Każde przeżegnanie się – a zwłaszcza uczynione wodą święconą – jest błogosławieństwem.

Następnie wykonaj pozostałe ćwiczenia w podręczniku (rysunek i tekst do uzupełnienia)

Poproś również dzisiaj swoich rodziców, aby cię pobłogosławili przed snem „na dobranoc”. Sam też ich pobłogosław czyniąc na ich czole znak krzyża.