Kochane dzieci, moi uczniowie!

Chętnie bym się z wami spotykał i popracował w szkole w ramach lekcji katechezy, lecz póki co - jest to niemożliwe. Dotychczasowe zajęcia sprowadzały się z konieczności do przekazania wam materiałów do samodzielnego przeprowadzenia kolejnych lekcji przewidzianych programem i katechizmem. Mam nadzieję, że dobrze wywiązujecie się z tego obowiązku, a pomoce otrzymywane ode mnie dobrze wam służą.

Dobiega końca rok szkolny i katechetyczny. Dlatego proszę wykorzystać dni do końca maja, aby pouzupełniać wszystkie notatki i zadania - zarówno te w ćwiczeniach, jak i te, które powinny być przekazane drogą e-mailową.

JEŚLI KTOŚ Z WAS MIAŁ JESZCZE JAKIEŚ ZALEGŁOŚCI W ĆWICZENIACH - TO PROSZĘ TO POUZUPEŁNIAĆ I PRZYNIEŚĆ NAJPÓŹNIEJ W PIERWSZYM TYGODNIU CZERWCA.

PROSZĘ TEŻ TE OSOBY, KTÓRE JESZCZE NIE ZALICZYŁY SPOWIEDZI NA CELUJĄCO (czyli na "6") - ABY TO UCZYNIŁY W TYM TYGODNIU.

Jeśli ktoś z was chce lub jest mu to łatwiej - to może przyjść z tym, co konieczne na plebanię - po wieczornej Mszy świętej: już teraz w maju lub w pierwszym tygodniu czerwca.

Pozdrawiam - Ks. Krzysztof