Kl.3 – Kat. nr 47 – DAR BŁOGOSŁAWIEŃSTWA

Katechizm – str. 166

W poprzedniej katechezie omawialiśmy obrzęd błogosławieństwa, który kończy każdą Mszę świętą.

Przypomnij sobie:

  • Czym jest błogosławieństwo?
  • Co to znaczy „błogosławić”?
  • Wymień jakieś sytuacje, w których Pan Jezus błogosławił!
  • Uzupełnij ćwiczenie w podręczniku, które przytacza dialog kapłana z wiernymi na końcu Mszy świętej (str.167)

Jest taka piękna młodzieżowa piosenka oazowa, która wiąże się z błogosławieństwem, które sobie osoby nawzajem przekazują. Oto słowa tej niezwykłej piosenki (tutaj możesz jej posłuchać):

Niech cię Pan błogosławi i strzeże, niechaj Pan daje pokój ci.

On miłością napełnia serce twe, zawsze z tobą jest.

Zobacz, jak niezwykle cenne jest Boże błogosławieństwo, które przynosi w ludzkie serce pokój, szczęście i miłość. Dzięki Bożemu błogosławieństwu możemy się czuć bezpieczni i umocnieni, bo Pan Bóg jest zawsze z nami.

Takim błogosławieństwem, który sami sobie udzielamy, jest znak krzyża czyniony wodą święconą, gdy wchodzimy do kościoła i gdy z niego wychodzimy.

  • Postaraj się wraz z rodzicami, aby w twoim domu była odtąd kropielnica z wodą święconą. W ten sposób każdy z mieszkający w twoim domu i do niego przychodzący będzie mógł się przeżegnać i w ten sposób przyjąć na siebie Boże błogosławieństwo.

Najczęściej spotykasz się z błogosławieństwem, które czyni ksiądz… Ale – nie tylko ksiądz błogosławi! Każdy może kogoś pobłogosławić, na przykład rodzice mogą i powinni często błogosławić swoje dzieci, dzieci – swoich rodziców. Z takim błogosławieństwem spotykamy się podczas Chrztu, przed Pierwszą Komunią świętą, przed ślubem i Mszą świętą Prymicyjną nowego kapłana. Ale także możemy udzielać komuś albo przyjmować od kogoś błogosławieństwo w ważnych wydarzeniach naszego życia – np. przed wyjazdem, wyjściem z domu, na początku nowej drogi życia i w wielu innych sytuacjach. W ten sposób te osoby i ich sprawy powierzamy w najlepsze ręce – oddajemy pod Bożą opiekę.

  • Uzupełnij sobie zdanie na stronie 166.

Wypowiedz słowa modlitwy błogosławieństwa, którym możesz codziennie oddawać siebie i swoich najbliższych, pod Bożą opiekę:

Boże dobry i miłosierny, polecamy Twojej opiece nasz dom, rodzinę i wszystko, co posiadamy. Błogosław nam, strzeż od złego, chroń w niebezpieczeństwie, zachowaj od nieszczęścia i umacniaj naszą wiarę. W smutku i cierpieniu daj ufną nadzieję. Spraw, abyśmy zawsze byli złączeni z Tobą. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Możesz tę modlitwę przepisać sobie na jakąś piękną, ozdobną kartkę i powiesić na ścianie, aby wszyscy tą modlitwą się w waszym domu modlili.

  • Dokończ pozostałe zadania i poproś rodziców, aby ci codziennie błogosławili w życiu. Zadbaj, aby w waszym domu zawsze była woda święcona i korzystajcie z niej często, aby mieć ważną pomoc w walce z szatanem.