Kl.3 - Kat. nr 48 - POSŁANI PRZEZ PANA

katechizm - str.169

Ostatnie tematy naszych katechez dotykały BŁOGOSŁAWIEŃSTWA.

  • Przypomnij sobie - komu lub co można błogosławić?
  • Kto zwykle udziela błogosławieństwa?
  • A kto też może błogosławić? Kogo?
  • Kiedy (w jakich sytuacjach) udziela się błogosławieństw?

 

Najpiękniejsze błogosławieństwo, jakie człowiek może otrzymać - to błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem, bo wtedy sam Pan Jezus nas błogosławi.

Wyobraź sobie, że właśnie uczestniczysz we Mszy świętej i dobiega ona końca... Co kapłan czyni po błogosławieństwie? Jakie wypowiada słowa?

Wykonaj ćwiczenie na str.169 - to te słowa odnajdziesz!


Zastanów się i pomyśl, co oznaczają te słowa, które jako ostatnie - kapłan wypowiada na zkończenie Mszy świętej?

IDŹCIE W POKOJU CHRYSTUSA - to posłanie ludzi uczestniczących we Mszy świętej, aby opuszczając kościół - z tym wszystkim, czego doświadczyli i co otrzymali od Jezusa, poszli w świat, w swoje codzienne zajęcia i prace. To sam Jezus posyła każdego z nas, tak samo, jak posłał swoich uczniów, gdy wstępował do Nieba.

  • Jaką wielką uroczystość przeżywaliśmy w ostatnią niedzielę?

Przypomnijcie sobie to wydarzenie: Mt 28,16-20 (tutaj możesz ten tekst odsłuchać)

  • Gdzie Apostołowie udali się na polecenie Jezusa?
  • Jakie słowa usłyszeli od Jezusa?
  • Co Apostołowie mieli czynić na polecenie Jezusa?

Kochani! To zadanie, jakie Apostołowie w tym dniu otrzymali od Jezusa - nazywamy nakazem misyjnym. Apostołowie otrzymali od Jezusa misję, aby szli na cały świat (do wszystkich ludzi) i głosili im Dobrą Nowinę. Po co? - Aby wszyscy ludzie mogli poznać Jezusa, uwierzyć w Boga i osiągnąć zbawienie.

To samo zadanie otrzymujemy i my, gdy uczestniczymy we Mszy świętej: Jezus słowami kapłana posyła nas do innych, z któymi sie spotykami, abyśmy nieśli im Jezusa. A jak to czyniliście dotychczas? Jak to powinniście czynić?

Pamiętajcie, że Jezus jest zawsze z nami, aby nam pomagać w wypełnieniu tego zadania. Jakie słowa Jezusa o tym świadczą? (odczytaj jeszcze raz ostatnie zdanie z dzisiejszej Ewangelii).

  • Wykonaj pozostałe ćwiczenia!!!