Kl.3 – Kat. nr 51 – ROK LITURGICZNY

Katechizm – str. 180

Dobiega już końca rok szkolny i rok katechetyczny. Przygotowujemy się, aby wasze uroczyste przeżycie dnia Pierwszej Komunii Świętej otwarło wasze serca dla Pana Jezusa. Wielkie i ważne wydarzenia wypełniające nasze życie – to dar od Pana Boga, za które winniśmy szczerze umieć podziękować.

Kalendarzem, który wisi na ścianie w każdym domu odmierzamy czas: kolejne dni, tygodnie i miesiące oraz pory roku. Ten kalendarz rozpoczyna się 1 stycznia a kończy 31 grudnia – stąd mówimy: ROK KALENDARZOWY. Możemy w nim odnaleźć szczególne dni (np. Dzień Matki, Dzień Dziecka itp.), niektóre z nich są zaznaczone innym kolorem.

Każde dziecko, które się uczy w szkole, ma swój ROK SZKOLNY (a myśląc o nauce religii mówimy o ROKU KATECHETYCZNYM). Ten rok rozpoczyna się i kończy inaczej niż rok kalendarzowy. W ten rok również wpisują się różne i ważne wydarzenia dla całej szkolnej społeczności.

Ale oprócz roku szkolnego i kalendarzowego mamy jeszcze inny rok, o którym sobie dzisiaj porozmawiamy. Ten rok nie wyznaczają miesiące, lecz wydarzenia z życia Pana Jezusa, które przeżywamy w kościele. Nosi on nazwę ROK LITURGICZNY lub ROK KOŚCIELNY. Oczywiście w roku kościelnym wspominamy również liczne wydarzenia związanie z życiem Maryi i wielu świętych, których podziwiamy i imiona nosimy.

Zapamiętajcie sobie wszystkie pojawiające się dziś nazwy!

 

Jak odmierzamy „rok kościelny”?

Dzieli się on na „OKRESY”.

Rozpoczyna się on zawsze OKRESEM ADWENTU – pierwszym dniem roku liturgicznego jest PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU. Pewnie pamiętacie, że Adwent przygotowuje nas do uroczystości BOŻEGO NARODZENIA, którą się przez pewien czas radujemy – wyśpiewując kolędy.

Potem przychodzi czas powagi i refleksji – to WIELKI POST. W czasie Wielkiego Postu przygotowujemy się do właściwego przeżywania OKRESU WIELKANOCY.

Pomiędzy Wielkim Postem a Wielkanocą mamy bardzo krótki – bo trwający zaledwie trzy dni – ale niezwykle ważny czas, podczas którego przeżywamy Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie Pana Jezusa. Nosi on nazwę: TRIDUUM PASCHALNE lub TRIDUUM SACRUM.

Pomiędzy tymi okresami czyli Adwentu i Bożego Narodzenia oraz Wielkiego Postu i Wielkanocy jest czas, który w Kościele nazywamy OKRESEM ZWYKŁYM lub czasem W CIĄGU ROKU.

  • W każdym okresie możemy wymienić jakieś ważne wydarzenia kościelne. Spróbuj je połączyć z nazwami okresów liturgicznych wykonując odpowiednie ćwiczenia.
  • Te okresy możemy też wpisać w koło jakby kawałki tortu. Spróbuj to uczynić wykonując odpowiednie ćwiczenie w podręczniku. Pomocą niech ci posłuży następujący LINK do obrazka.

 

Każdy okres roku kościelnego powiązany jest z jakimś kolorem, który możecie dostrzec, gdy uczestniczycie w kościele we Mszy świętej. Widzicie, że ksiądz ubiera ornat w różnych kolorach, które nie są przypadkowe.

Spróbuj wymienić kolory ornatów! Pamiętaj, że każdy kolor coś oznacza…

Kolor biały – radość, niewinność, świąteczny nastrój, uwielbienie Boga. Ten kolor używamy przed wszystkim w okresie wielkanocnym i okresie Bożego Narodzenia. Zamiast białego - możesz również spotkać jeszcze bardziej uroczysty kolor - ZŁOTY.

Kolor czerwony – oznacza miłość oraz cierpienie, przelaną krew za Chrystusa. Kapłan ubiera ornat w kolorze czerwonym w święta Apostołów i Ewangelistów, we wspomnienia męczenników, w Niedzielę Palmową, Wieki Piątek i w Zesłanie Ducha Świętego.

Kolor zielony – symbolizuje nadzieję. Używamy w okresie zwykłym, gdy nie wypadają jakieś inne wspomnienia i wydarzenia kościelne.

Kolor fioletowy – oznacza pokutę, umartwienie, oczekiwanie. Używamy go w Adwencie, Wielkim Poście oraz podczas pogrzebów (dawnej na pogrzebie ksiądz ubierał szaty koloru czarnego).

Kolor różowy – mówiący o radości – używamy dwa razy: w III Niedzielę Adwentu oraz w IV Niedzielę Wielkiego Postu.

 

Napisz w podręczniku i naucz się - co oznacza ROK LITURGICZNY, a następnie wykonaj ćwiczenie - łącząc odpowiedni okres liturgiczny z symbolem lub obrazkiem (strona 180)