Kl.3 – Kat. nr 66 – PIERWSZE PIĄTKI MIESIĄCA

Katechizm – str. 226

O ważności Nabożeństwa 9. Pierwszych Piątków Miesiąca powiemy sobie jeszcze podczas Białego Tygodnia, ale teraz taka „instrukcja obsługi” tego, z czym sam Pan Jezus związał niezwykłe obietnice, gdy objawił się francuskiej zakonnicy świętej Marii Małgorzacie Alacoque.

Z pomocą kogoś, kto sprawnie czyta, oglądnij sobie następującą prezentację:

https://www.youtube.com/watch?v=WDCmPtVOsuE

O czym zatem trzeba pamiętać jeśli chodzi o 9 pierwszych piątków miesiąca?

Pan Jezus przedstawił 12 obietnic dla każdego, kto z wiarą i miłością odprawi to Nabożeństwo. Obiecał opiekę, pomoc i błogosławieństwo w życiu ziemskim, a zwłaszcza pomoc w dobrym życiu, bo sami tego uczynić nie jesteśmy w stanie. Ostatnia z obietnic wiąże się z czym dla nas najważniejszym – z Niebem i zbawieniem. Jezus obiecuje, że nie opuści takiego człowieka w życiu a zwłaszcza w najważniejszym jego momencie – gdy będzie z tego świata odchodził, gdy będzie umierał. Obiecał, że sam Pan Jezus przyjdzie do niego i po niego, aby go zabrać do siebie – do Nieba.

Jakie są najważniejsze warunki do spełnienia:

1) W Pierwszy Piątek Miesiąca należy przyjąć Komunię Świętą i ofiarować ją jako wynagrodzenie Sercu Pana Jezusa za wszelkie zniewagi i niewdzięczność, z jaką Jezus spotyka się ze strony grzesznych ludzi.

2) Z Komunią świętą wiąże się przystąpienie do sakramentu pokuty, które warto uczynić przed Pierwszym Piątkiem, a nie w sam pierwszy piątek miesiąca. To przypomina też o trosce, aby żyć z dala od grzechów i trwać w łasce Bożej. Gdy zgrzeszymy – warto jak najszybciej przystąpić do spowiedzi świętej, aby odzyskać wspólnotę z Bogiem!

3) Chodzi o systematyczność – należy do tej Komunii świętej pierwszopiątkowej przystąpić przez kolejne 9 pierwszych piątków miesiąca – nie może być żadnej przerwy. Jeśliby taka przerwa nastąpiła to te pierwsze piątki trzeba liczyć od początku.

4) Ta Komunia święta wynagradzająca musi być przyjęta w Pierwszy Piątek miesiąca, a nie w inny dzień.

5) Wierność tej praktyce Pierwszych Piątków Miesiąca to najpiękniejsze wyznanie wiary w Boga i znalezienie się w Najświętszym Sercu Pana Jezusa, gdzie nie ma wstępu szatan. Kto zatem jest ukryty w Sercu Pana Jezusa – tego Jezus ochrania i broni oraz pomaga mu w walce z grzechami, słabością i wadami. Ważne jest, aby człowiek również zadbał o to, aby unikał grzechów i okazji, które do niego prowadzą – czyli mówiąc obrazowo: nie pchał się tam, gdzie czeka grzech i kusi szatan.

6) Należy w Pierwszy Piątek Miesiąca pomodlić się Litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz odmówić Akt poświęcenia się Sercu Jezusowemu. To zazwyczaj czynimy podczas Mszy świętej w Pierwszy Piątek – wspólnie przy ołtarzu: przed Najświętszym Sakramentem.

 

Wysłuchaj tej piosenki i zastanów się nad jej słowami. Zachęcam, aby się jej nauczyć na pamięć:

https://www.youtube.com/watch?v=zS8lyoHaWw0

Trochę ważnych rzeczy tutaj opisałem, które zapewne z wielką gorliwością i zaciekawieniem wraz z rodzicami odczytałeś. Staraj się o tym pamiętać przez całe swoje życie. Teraz w katechizmie wykonaj wszystko, co jest do zrobienia i pomódl się wraz z rodzicami przed obrazem Serca Pana Jezusa, a jeśli takiego w domu jeszcze nie ma – to zadbaj, aby się pojawił. Niech Pan Jezus czuwa nad całą twoją rodziną!