Kl.4 – Kat. nr 52 – JEZUS UCZY MNIE POSŁUSZEŃSTWA

Katechizm – str.168

Ćwiczenia – str.62

Wydaje mi się, że dzisiejsza katecheza porusza temat bardzo trudny dla niejednego człowieka, także dla dziecka. A jest nim POSŁUSZEŃSTWO. O ile jeszcze potrafimy SŁUCHAĆ, co ktoś do nas mówi (chociaż i z tym bywają problemy, bo nie zawsze chcemy innych słuchać!) – to już BYĆ POSŁUSZNYM czyli WYPEŁNIĆ to, o co ktoś nas prosi – z tym jest nierzadko poważny problem.

A od posłuszeństwa tak wiele zależy – o czym sobie uświadomisz również podczas dzisiejszej katechezy.

  • Rozpoczynając – odmów modlitwę ANIOŁ PAŃSKI

W słowach tej modlitwy również otrzymasz przykład posłuszeństwa Bogu. Które słowa na to wskazują?

  • Kto – komu był posłusznym? Jak to się wyraziło w dalszym życiu TEJ osoby?

 

Teraz odczytaj sobie w katechizmie o posłuszeństwie Pana Jezusa oraz o Jego nauczaniu na temat posłuszeństwa.

  • Komu Jezus był posłuszny i jak to się przejawiało w Jego ziemskim życiu?
  • Czego Jezus uczy cię swoją postawą posłuszeństwa?
  • Jakie wydarzenia i jakie słowa Jezusa świadczą o Jego niezwykłym posłuszeństwie Woli Ojca?

Przywołaj te słowa i wydarzenia – i wykonaj ćwiczenie nr 1 w zeszycie ćwiczeń.

 

Pomyśl – odczytując słowa św. Jana Pawła II skierowane do dzieci (katechizm – szary pasek na dole str.169) – co jest źródłem posłuszeństwa? Z czego wynika to, że jeden potrafi słuchać i być posłusznym, a ktoś inny – nie?

Zapamiętaj sobie i przepisz jako notatkę poniższe słowa zapisane niebieską czcionką!

Tylko ten naprawdę potrafi słuchać, kto naprawdę kocha. Bez prawdziwej miłości – nie ma szczerego posłuszeństwa… Ten, kto kocha, potrafi usłyszeć czyjś głos, zanim jeszcze ten ktoś o coś poprosi.

  • Pomyśl, jak to jest z twoim posłuszeństwem ludziom (zwłaszcza rodzicom w domu i nauczycielom w szkole) oraz Bogu, gdy Jego głos słyszysz w swoim sercu? Może refleksja nad tym zachęci cię do większego posłuszeństwa oraz do przeproszenia za nieposłuszeństwo...