Kl.4 – Kat. nr 53 – JEZUS JEST MOIM POKARMEM NA ŻYCIE WIECZNE

Katechizm – str. 171

Ćwiczenia – str. 63

Przypomnij sobie, jakie dary pozostawił nam Pan Jezus w Wielki Czwartek. Co to za sakramenty?

To Kapłaństwo i Eucharystia. Dzięki kapłanom Pan Jezus przychodzi na ołtarz, aby stać się dla nas pokarmem na życie wieczne – jak już pewnie odczytałeś w tytule dzisiejszej katechezy.

Wiesz doskonale, że człowiek bez pokarmu bardzo szybko umrze. Pokarm jest konieczny dla ciała. Ale – człowiek to nie tylko ciało, ale także jego dusza. Musimy również dbać o własną duszę, karmić ją tym, co jest jej niezbędne. Cóż jest tym pokarmem dla duszy? (pewnie już się domyślasz)

Druga sprawa – to nasze życie. Można je porównać do wędrówki, pielgrzymki. Często się mówi: „idziemy przez życie”. Ważne pytanie – JAK IDZIEMY PRZEZ TO ŻYCIE I DOKĄD ZMIERZAMY?

  • Wykonaj zadanie nr 1 w ćwiczeniach (str.63) – zwróć uwagę na różnice pomiędzy wędrowaniem a pielgrzymowaniem. Wędrówka ma najczęściej charakter świecki, zaś pielgrzymka – charakter religijny (najczęściej pielgrzymujemy do jakiegoś świętego miejsca, do jakiegoś sanktuarium).

Skoro życie jest wędrówką to znaczy, że – chociaż mieszkamy w jakimś domu – to jednak wciąż jesteśmy „W DRODZE”… A wybierając się w podróż a zwłaszcza idąc – nie da się zabrać ze sobą wszystkiego co mamy. Trzeba wziąć to, co jest najpotrzebniejsze, niezbędne…

  • Rozejrzyj się po swoim domu lub pokoju i oceń, które z tych rzeczy są niezbędne, a bez których możesz się obyć.
  • Teraz przeczytaj to, co znajdziesz w katechizmie na stronie 171. Zapewne ta lektura pomoże ci przemyśleć własne życie i dostrzec to, co najważniejsze.

 

Na kolejnej stronie (s.172) znajdziesz słowa Pana Jezusa, który nam podpowiada bardzo ważne treści:

Nie samym chlebem żyje człowiek” – zatem jest coś ważniejszego od chleba, pokarmu dla ciała, od rzeczy materialnych.

Co to takiego? W odpowiedzi na to pytanie pomoże ci wykonanie zadania nr 2 i nr 3 w ćwiczeniach.

To Boże słowo, które odnajdziesz w Piśmie świętym, dzięki któremu nie pobłądzisz w życiu. Bo to Boże słowo jest takim przewodnikiem, który poprowadzi cię bezpiecznie do celu podróży czyli do Domu Ojca.

To Ciało i Krew Pana Jezusa – czyli Komunia Święta – pokarm niezbędny dla duszy, aby w niej było życie, Boże życie.

Zapamiętaj to sobie! (przeczytaj i przepisz w miejsce notatki słowa z katechizmu ze strony 173 w sekcji „ZAPAMIĘTAJ”)

  • Wykonaj pozostałe zadania w ćwiczeniach.