Kl.4 - Kat. nr 54 - JEZUS JEST ZE MNĄ, GDY MAM TRUDNOŚCI I PROBLEMY

Katechizm - str.174

Zeszyt ćwiczeń - str.64-65

 

Pomyśl, jak się zachowujesz, gdy musisz zmierzyć się z jakimiś problemami i trudnościami...

 

 • Czy szybko się poddajesz, a może czynisz coś innego?
 • Przypomnij sobie, jakie trudne sytuacje przeżywałeś ostatnio?
 • Co odczuwasz, gdy przeżywasz lub doświadczasz coś trudnego?
 • Czy mając trudności - próbujesz je sam pokonać, czy też prosisz kogoś o pomoc?

A czy w trudnościach - prosiłeś Jezusa o pomoc?

 • Wykonaj zadanie nr 1 w ćwiczeniach na str.64

 

W twoim katechizmie znajdziesz dwie krótkie historie dzieci, które doświadczały trudności - Krzysiek (str.174) i Ania (str.176). Jak one postąpiły w sytacji, w któej się znalazły?

 

Pamiętaj, że nie zawsze w życiu wszystko się układa, jest radośnie i wesoło. Bywa, że trzeba zderzyć się z problemami, czasem jest smutno i trudno. Można się wtedy załamać, ale można szukać pomocy. Taką pomoc zawsze przynosi nam Jezus. Przeczytaj, co się wydarzyło w życiu pewnego człowieka (str.175). Spróbujmy nad tym tekstem chwilę się zatrzymać.

 • Gdzie udał się Jezusw święto żydowskie?
 • Co znajdowało sie przy Owczej bramie?
 • Kto przebywał w tym niezwykłym miejscu?
 • Kogo tak dostrzegł Jezus?
 • O co Jezus zapytał tego człowieka?
 • Jaką trudność miał ten chory człowiek?
 • Na czym konkretnie polegał problem tego człowieka?
 • Co Jezus mu uczynił?
 • Co jeszcze ten człowiek otrzymał od Jezusa? Co w nim uzdrowił? (odpowiedź wywnioskuj z ostatniego zdania tekstu biblijnego)

W tym tekście pojawia się ciekawe stwierdzenie tego chorego... Powiedział on do Jezusa: NIE MAM CZŁOWIEKA - czyli nie ma kogo, kto by mi dopomógł. Zatem - jaka stad płynia dla nas wskazówka? To JA (każdy z nas) ma być tym człowiekiem, który bliźniemu przyjdzie z pomocą. Jezus liczy na mnie, że w Jego imieniu będę pomagać innym w potrzebie.

Jezus rónocześnie zapewnia nas, że nigdy nas nie opuści. Jakie słowa Jezusa o tym świadczą? (znajdziesz je w twoim katechizmie na stronie 175) - następnie te słowa Jezusa wpisz jako notatkę do ćwiczeń.

A w jaki sposób Jezus nam pomaga? - odpowiedzią będzie wykonanie ćwiczenia nr 2 (str.65)


Zadanie dodatkowe dla chętnych - nr 3