Rocznica Pierwszej Komunii Świętej

Wykorzystując obecną sytuację, która sprawiła, że może już w kościołach zgromadzić się większa liczba osób – po rozmowie z przedstawicielami rodziców dzieci z klas czwartych informuję, że uroczystość rocznicowa Pierwszej Komunii Świętej będzie w najbliższy czwartek (4 czerwca 2020 r.), który jest jednocześnie Pierwszym Czwartkiem Miesiąca i uroczystością, podczas której czcimy Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Ta uroczystość bardzo mocno nacechowana jest treścią eucharystyczną i kapłańską, stąd powiązanie Rocznicy Pierwszej Komunii Świętej z tym wyjątkowym dniem bardzo dobrze koresponduje.

Spotkanie organizacyjne połączone z próbą generalną będzie w ten poniedziałek (1 czerwca) w naszym kościele o godz. 17:00. Proszę o kompletną obecność wszystkich dzieci i chociaż po jednym z rodziców każdego dziecka. Na tym spotkaniu podam wszystkie szczegóły tego tak ważnego i wyczekiwanego przez wasze dzieci dnia.

Już teraz proszę o przygotowanie dla dzieci strojów galowych oraz świec, które dzieci miały podczas Pierwszej Komunii świętej. Proszę również o przygotowanie i przyniesienie indeksów, w których dzieci zbierały 9 Pierwszych Piątków Miesiąca.

Proszę o zadbanie, aby najpóźniej w środę dzieci przystąpiły do spowiedzi świętej, aby z oczyszczoną duszą i w stanie Łaski Uświęcającej przystąpiły w tym dniu do Komunii Świętej. Nawet trudno sobie wyobrazić, aby w takim dniu dzieci nie przystąpiły do Komunii świętej!

Będzie okazja, aby w tym dniu podczas tej Mszy świętej pomodlić się za Kapłanów i prosić o powołania kapłańskie z naszej parafii oraz przygotować się do jeszcze głębszego przeżycia Pierwszego Piątku Czerwca.

Msza święta rozpocznie się najprawdopodobniej o godz. 16:00 – tak, aby innym ludziom, którzy przyjdą na Mszę świętą o godz. 18:00, umożliwić przed Mszą świętą przystąpienie do spowiedzi przed Pierwszym Piątkiem Miesiąca.

Już wkrótce tutaj w internecie (a najpóźniej w poniedziałek) podam teksty liturgiczne na tę uroczystość.

We własnym gronie proszę pomyśleć o przydziale funkcji liturgicznych pomiędzy dzieci, aby w poniedziałek wyjść już z gotowymi propozycjami osób. Sama liturgia będzie zbliżona do tej z uroczystości pierwszokomunijnej (dwa czytania, śpiew psalmu, modlitwa wiernych, procesja z darami, dziękczynienie po przyjęciu Komunii świętej).


 Dla bardziej niecierpliwych - TUTAJ są czytania mszalne na ten dzień.