Kl.4 – Kat. nr 55 – JEZUS ZAPRASZA NAS NA NIEDZIELNĄ MSZĘ ŚWIĘTĄ

Katechizm – str. 177

Ćwiczenia – STR. 66

Uczestnicząc w nauce szkolnej czy – jak to czynią wasi rodzice – gdzieś pracując – czas i wydarzenia naszego życia wpisujemy w dni tygodnia. W kalendarzu zauważycie dni zwykle drukowane kolorem czarnym, ale i te, które są zabarwione na czerwono (a inne na niebiesko).

Te czerwone dni – to święta i uroczystości: państwowe i kościele. Ten czerwony kolor przypomina o wyjątkowym charakterze takiego dnia.

W tygodniu wyjątkowa jest zawsze NIEDZIELA. Niektórzy mówią: „dzień wolny”. Ale – czy na pewno? Czy w niedzielę chodzi tylko o to, aby nic nie robić, mieć wolne? Dla chrześcijanina – NIE!

Niedziela nosi szczególną nazwę – to DZIEŃ PAŃSKI czyli dzień szczególnie poświęcony Panu Bogu, dany dla Niego, a może jeszcze bardziej – niedziela to dzień, który Pan Bóg dał nam w jakimś szczególnym celu.

  • Przeczytaj sobie Jezusową przypowieść o zaproszonych na ucztę (w katechizmie strona 177) – jak oni postąpili wobec gospodarza? O jaką to ucztę może chodzić?

 

Najważniejszym wydarzeniem dla chrześcijanina w niedzielę jest uczestnictwo we Mszy świętej czyli w Eucharystii. Nasz udział to okazja do wdzięczności Panu Bogu za dar zbawienia przez Jezusa Chrystusa.

  • Pomyśl – po co jest niedziela? (przeczytaj zapis w katechizmie na str. 178 i 179)
  • Dlaczego nie wszyscy rozumieją, po co jest niedziela i czym jest Eucharystia?

Po tej refleksji spróbuj uzasadnić drugiemu człowiekowi (zwłaszcza, gdyby był nim ktoś kto nie wierzy w Boga), dlaczego niedziela jest tak ważna dla nas i po co ona jest? (zwróć uwagę na tekst w ZAPAMIĘTAJ – str.179)


Skąd wywodzi się ważność niedzieli? Dlaczego niedziela jest takim ważnym dniem dla każdego chrześcijanina?

  • Mówi o tym trzecie przykazanie Boże – wymień je, a następnie wykonać zad.2 w ćwiczeniach!

Na temat obowiązku uczestniczenia we Mszy świętej czytamy również w „Przykazaniach kościelnych”.

  • Wymień to przykazanie, które mówi i tym!

 

  • Pomyśl, jak wygląda a jak powinno wyglądać twoje uczestnictwo we Mszy świętej?

 


Przykazanie kościelne mówi również o świętach „nakazanych” czyli „obowiązkowych”, które zazwyczaj nie wypadają w niedzielę, lecz w inne dni tygodnia, a mimo to – pod grzechem ciężkim – mamy obowiązek w tym dniu uczestniczyć we Mszy świętej.

  • Które to święta (uroczystości)? (przypomnij sobie „sześć palców” – dla ułatwienia podpowiedzią będą daty lub liczby, które je przypominają!) Dopisz nazwy do dat lub odwrotnie:

1) 25 grudnia –

2) 1 stycznia –

3) 6 stycznia –

4) ("4 ołtarze") –

5) 15 sierpnia –

6) 1 listopada –

Przeczytaj ważne słowa w ćwiczeniach pod zadaniem nr 1 (str.66). Zapamiętaj treść tych słów!

Dokończ brakujące ćwiczenia!