Kl.4 – Kat. nr 56 – MODLITWA I SAKRAMENTY ŚWIĘTE W DRODZE DO BOGA OJCA

Katechizm – str. 180

Ćwiczenia – str. 67

Przypomnij sobie 6 PRAWD WIARY! Jedna z tych prawd zawiera w sobie treść, w której jest mowa o najważniejszym warunku do osiągniecia zbawienia. Jaki to warunek?

Tym koniecznym warunkiem jest ŁASKA UŚWIĘCAJĄCA. Ta ŁASKA to namacalny znak trwania w przyjaźni z Bogiem i wewnętrzne przekonanie, że jeślibym umarł, to idę w najlepsze ręce – do domu Boga w Niebie.

Ale nie dzieje się to automatycznie. Bardzo ważna i konieczna jest nasza współpraca z Bogiem, z Bożą Łaską. Najważniejsze są wspomniane w temacie katechezy: modlitwa i sakramenty święte.

  • Zanim przeczytasz ciąg dalszy moich rozważań – odczytaj sobie w skupieniu i z uwagą to wszystko, co jest w katechizmie na stronie 180 i 181.

Zarówno modlitwa jak i sakramenty święte są znakiem miłości do Boga i więzi z Bogiem. Przypomnij sobie – czym jest modlitwa (i uzupełnij zadanie nr 1 w ćwiczeniach na str.67).

Zapamiętaj!

Ten, kto kocha Boga, będzie chciał często i chętnie z Nim przebywać i rozmawiać, trwać przy Ukochanym, przytulać się do Niego. Tym właśnie jest modlitwa. To nie tylko mówienie do Boga (wypowiadanie słów modlitwy), ale i słuchanie Boga – tak, aby w ciszy usłyszeć, co Bóg pragnie mi do serca powiedzieć. Muszę więc też sam zamilknąć i wyciszyć się. Największe źródło Bożego słowa odnajdziesz w Piśmie Świętym, do którego często zaglądaj. Tam znajdziesz odpowiedzi na wszystkie najważniejsze pytania ludzkiego życia. Bóg wskaże ci drogę – jak żyć, aby osiągnąć szczęście i zbawienie.

Druga równie ważna sprawa to przystępowanie po źródła łask, którymi pragnie nas obdarować dobry i kochający Bóg. A te łaski wypływają z sakramentów. Po to Jezus dał nam sakramenty, abyśmy z nich korzystali i umacniali się w przyjaźni z Bogiem oraz w walce z grzechem i szatanem. Pierwszym sakramentem jest zawsze Chrzest święty. A te sakramenty, po które powinniśmy sięgać bardzo często w całym naszym życiu to Sakrament Pokuty (spowiedź święta) i Eucharystia (Msza święta i Komunia święta).

  • Przypomnij sobie 7 Sakramentów i po co one są. Następnie wykonaj zadanie nr 2 w ćwiczeniach.

Nikt ze świętych nie był świętym od razu. On – jak każdy z nas – walczył z grzechem, wadami, własną słabością i pokusami. Święty rozumiał, że sam sobie w tej trudnej walce nie poradzi, że skuteczna pomoc płynie od Boga, dlatego najwięksi święci bardzo często się spowiadali i jeśli mogli to nawet codziennie uczestniczyli we Mszy świętej i przyjmowali do serca Pana Jezusa w Komunii. Tobie też nic nie stoi na przeszkodzie, aby przystępować do częstej spowiedzi i umacniać swą duszę w Komunii świętej.

Świadkowie życia św. Jana Pawła II wspominają, że on do spowiedzi świętej przystępował co tydzień. A ty? Zrób sobie dobre postanowienie...