Kl.4 - Kat. nr 57 - Z JEZUSEM MOJE ŻYCIE JEST PIĘKNIEJSZE

Katechizm - str. 183

Ćwiczenia - str. 68

 

Kochani! Przed nami juz ostatni temat tegorocznych katechez, który odnajdziemy w katechizmie. To znak tego, że przed nami już wyczekiwany i - mam nadzieję, że zasłużony czas wakacji. Zatem dziś jest czas na podsumowanie całorocznej nauki i pracy...

Mam nadzieję, że zrozumieliście, że na religii chodzi nie tylko o poznanie i nauczenie się nowych rzeczy, ale przede wszystkim o rozpalenie i pogłębienie swojej wiary i miłości do Boga, Matki Najświętszej i innych ludzi. Bez tego najważniejszego celu - spotkania z Bogiem - religia nie miałaby najmniejszego sensu, bo po co komuś religia, jeśli nie prowadzi go ona do Boga.

  • Pomyśl zatem, co udało ci sie nowego poznać i doświadczyć?
  • Ale pomyśl również, czy poznanie nowych rzeczy pomogło ci również pogłębić twoją wiarę i jeszcze bardziej pokochać Jezusa?
  • A jeśli przeżywałeś jakieś problemy i wątpliwości związane z wiarą - to czy twoje serce na nowo rozpaliło się miłością do Jezusa i pragnieniem częstszego z nim spotylania się?

 

A jeśli już mowa o spotkaniach z Jezusem - to jakie wydarzenia są najlepszym sposobem na spotykanie się z Bogiem?

Zapewne odpowiedź jest dla ciebie oczywista - to modlitwa i sakramenty święte.

  • Przypomnij sobie te sakramenty.
  • Co każdy z nich wnosi w życie człowieka?
  • Do których sakramentów powinniśmy przystępować regularnie i jak najczęściej?
  • Po co przystępujemy do sakramentów? Aby spotkać się z Bogiem i doświadczyć Boże pomocy i Bożej łaski.

Często nie wiemy jak postępować w życiu. Zastanawiamy się, co wybrać, którą drogą iść. I co wtedy? Stoi przed nami Jezus i mówi ci: "Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem". A skoro Jezus jest drogą do Boga i zna tę drogę, to najlepszym wyborem jest iść tą drogą czyli naśladować Jezusa, słuchać Jego głosu, kierować się w swoim życiu Jego nauką, którą możesz poznawać czytając Pismo Święte i uczestnicząc we Mszy świętej.

  • Zastanów się i przypomnij sobie - jak to wyglądało dotychczas w twoim życiu?
  • Czy masz za co Bogu podziekować?
  • A może trzeba i przeprosić za zaniedbania i grzechy?

 

Wykorzystaj zapis tematu w twoim katechiżmie jako refleksję, która wprowadzi cię w wakacje. I pomódl się zawartą tam modlitwą (s.185), która jest częścią pięknej piosenki religijnej.

Szczęść Boże na piękny czas, który się przed tobą otwiera!