Kl.5 – Kat. nr 46 – JEZUS UCZY MNIE POSŁUSZEŃSTWA

Katechizm – str.156

Ćwiczenia – str.54

Wydaje mi się, że dzisiejsza katecheza porusza temat bardzo trudny dla niejednego człowieka, także dla dziecka. A jest nim POSŁUSZEŃSTWO. Kto naprawdę wierzy w Boga i kocha Go - ten jest Mu posłuszny, a o tym ma świadczyć jego życie wiary i modlitwy oraz postępowanie względem innych ludzi.
O ile jeszcze potrafimy SŁUCHAĆ, co ktoś do nas mówi (chociaż i z tym bywają problemy, bo nie zawsze chcemy innych słuchać!) – to już BYĆ POSŁUSZNYM czyli WYPEŁNIĆ to, o co ktoś nas prosi – z tym jest nierzadko poważny problem. Odpowiedzią na posłuszeństwo jest dobro, które czynimy.

A od posłuszeństwa tak wiele zależy – o czym sobie uświadomisz również podczas dzisiejszej katechezy.

 • Rozpoczynając – odmów modlitwę ANIOŁ PAŃSKI…

W słowach tej modlitwy również otrzymasz przykład posłuszeństwa Bogu. Które słowa na to wskazują?

 • Kto – komu był posłusznym? Jak to się wyraziło w dalszym życiu TEJ osoby?

Przeczytaj sobie krótkie, ale bardzo pouczające opowiadania z życia wielkiego uczonego i świętego – św.Tomasza z Akwinu.

 • Z kim św. Tomasz się spotkał?
 • Po co do niego przyszedł?
 • Czego dowiedział się na temat źródła wiedzy swego przyjaciela?
 • A jak to było w jego życiu?

Teraz pomyśl o sobie… Chodzisz do szkoły, w której powinieneś nabywać wiedzy. Jak do tego podchodzisz? Czy szkoła może wszystkiego nauczyć? Oczywiście NIE! Wiele spraw uczą nas ludzie i uczy życie. Mówimy o WIEDZY oraz o ŻYCIOWEJ MĄDROŚCI, którą nabywamy także od innych i w konfrontacji z problemami życia. Ale najważniejszym źródłem życiowej wiedzy czyli mądrości jest kontakt z Bogiem i Jego słowem czyli Pismo Święte.

Zapoznaj się z kolejnym opowiadaniem w katechizmie – tym razem o nieposłusznym chłopcu.

 • Po przeczytaniu – pomyśl, czego on dowiedział się o swoim postępowaniu dzięki swemu mądremu ojcu?
 • A o czym ty się dowiedziałeś, co może pomóc ci w prowadzeniu lepszego życia?
 • Na koniec wykonaj zad.1 na stronie 54 w „Ćwiczeniach”.

Pismo święte to wielka księga Bożej mądrości. Zawarte w niej słowa są drogowskazem prowadzącym nas do szczęścia wiecznego w Niebie. Wystarczy tylko je słuchać i wypełniać. Co na ten temat mówią nam dwa teksty z Nowego Testamentu, które są w twoim podręczniku na stronie 157?

 • Czym się różni postawa człowieka roztropnego od nierozsądnego?
 • Jezus porównał życie człowieka do budowania domu. Co jest tą „Skałą” a co tym „piaskiem”?
 • Czym są owe deszcze, wichry, wezbrane rzeki?
 • O jakim upadku mówi ta przypowieść?

Święty Jakub Apostoł przypomina chrześcijanom, że ze słów mają wynikać czyny: WIARA BEZ UCZYNKÓW JEST MARTWA. Ten, kto twierdzi, że wierzy w Boga, powinien postępować tak, jak tego Jezus nauczał i dał przykład. Piękne życie chrześcijańskie to naśladowanie Jezusa w miłości.

Przepisz w miejsce notatki słowa ujęte niebieskim tłustym drukiem i wykonaj ćwiczenie nr 2.