Kl.5 – Kat. nr 49 – BŁ. KS. BRONISŁAW MARKIEWICZ

Katechizm – str. 165

Ćwiczenia – str. 57

Poprzednia katecheza była przypomnieniem Jezusowej nauki o BŁOGOSŁAWIEŃSTWACH.

  • Czy potrafisz je wymienić?
  • Co znaczy słowo: BŁOGOSŁAWIENI, BŁOGOSŁAWIONY?
  • Na jaki cel wskazują Jezusowe Błogosławieństwa?

Podczas dzisiejszej katechezy masz okazję przyjrzeć się jednej postaci, której życie można opisać jako kroczenie drogą błogosławieństw. Ten człowiek to ksiądz Bronisław Markiewicz. Sięgając do umieszczonych w katechizmie tekstów, zarówno życiorysu jak i cytatów z jego wypowiedzi, zapoznaj się z tą szczególną osobą, związaną też z miastem, w którym obecnie wielką czcią jest otaczana figura świętego Michała Archanioła z Gargano. Być może nawet odwiedziłeś to szczególne miejsce.

Wykorzystaj dostępne w internecie źródła, aby pogłębić swą wiedzę o błogosławionym Bronisławie Markiewiczu. Wykonaj zadanie w zeszycie ćwiczeń, a jako notatkę przepisz jego słowa, w których podaje on receptę na kroczenie drogą błogosławieństw ku Niebu.

Teksty źródłowe o bł. Bronisławie Markiewiczu możesz odnaleźć tutaj:

TEKST 1

TEKST 2

FILM 1 – przepowiednia dla Polski