Kl.5 - Kat. nr 52 - NIE JESTEM SAM, BÓG WSPÓŁPRACUJE ZE MNĄ

Katechizm - str.176

Zeszyt ćwiczeń - str. 59-60

 

Ewangelicznym człowiekiem, który poprowadzi nas przez dzisiejsze zagadnienie, jest ZACHEUSZ. Czy coś już o nim możesz powiedzieć?

 

Jeśli nie - to odczytaj uważnie podany w katechizmie na str.177 fragment Ewangelii według sw. Łukasza: Łk 19,1-6

  • Kim był Zacheusz?
  • Gdzie on mieszkał?
  • Jak byś scharaktertyzował jego osobę?
  • Jaki miał problem?
  • Co sprawiło, że Zacheusz wspiął się na sykomorę?
  • Co się potem wydarzyło?

Jak możesz doczytać w katechizmie - Zacheusz chociał było bogaty i mógł mieć wszystko, co chciał, to jednak był człowiekiem nieszczęśliwym. Był dla tamtejszych ludzi wyrzutkiem, wręcz wrogiem. A przy tym - był to człowiek samotny... Zobacz i przekonaj się, że za pieniądze nie wszystko można kupić: na pewno nie kupisz przyjaciela ani czyjejś miłości.

Wykonując ćwiczenie nr 1 (str.59) - zilustruj biblijne wydarzenie.

Jezus przychodzi do Zacheusza, bo Jezusowi zależy na każdym człowieku - nawet na takim jakim był Zacheusz.

Ale takim "Zacheuszem" może być każdy z nas... W jakiś sposób każdy z nas bywa odrzucony, samotny, gdy jego serce jest zimne i zamknięte na innych i na Boga. Jezus zna nas doskonale i sam przychodzi, aby nas uleczyć i nam pomóc, bo jest naszym Obrońcą i najlepszym Przyjacielem... Może cię to zdziwić, ale im bardziej człowiek się gubi i oodala od BOga to On tym bardziej szuka człowieka - tak jak pasterz, który poszukuje zagubionej owcy.

Aby zaś człowiek mógł w każdej chwili spotkać się z NIM to pozostał z nami w Eucharystii.

  • Doczytaj sobie w katechizmie tekst znajdujący się na fioletowym tle na str.177 oraz na następnej stronie...

Zobacz, jak bardzo Bóg cię kocha i jak Mu na tobie zależy!!! Czy potrafisz to docenić?

  • Wykonaj ćwiczenie nr 2 (str.60) - są to słowa, któe kiedyś wypowiedział papież Benedykt XVI i zapamiętaj je!

Poniższe słowa wpisz jako notatkę:

Wiara i życie z Bogiem sprawiają, że człowiek wierzący nigdy nie jest sam, ze swoimi problemami. Obok niego jest zawsze Ktoś, kto pomoże dźwigać problem i znaleźć rozwiązanie z każdej trudnej sytuacji. Św. Paweł zapisał: "Jeżeli Bóg z nami - któż przeciwko nam?"