Kl.5 – Kat. nr 53 – JEZUS ZASPOKAJA GŁÓD MOJEGO SERCA

Katechizm – str. 179

Ćwiczenia – str. 61

Uczestnicząc w nauce szkolnej czy – jak to czynią wasi rodzice – gdzieś pracując – czas i wydarzenia naszego życia wpisujemy w dni tygodnia. W kalendarzu zauważycie dni zwykle drukowane kolorem czarnym, ale i te, które są zabarwione na czerwono . Te czerwone dni – to święta i uroczystości: państwowe i kościele. Ten czerwony kolor przypomina o wyjątkowym charakterze takiego dnia.

W tygodniu wyjątkowa jest zawsze NIEDZIELA. Niektórzy mówią: „dzień wolny”. Ale – czy na pewno? Czy w niedzielę chodzi tylko o to, aby nic nie robić, mieć wolne? Dla chrześcijanina – NIE! Niedziela nosi szczególną nazwę – to DZIEŃ PAŃSKI czyli dzień szczególnie poświęcony Panu Bogu, dany dla Niego, a może jeszcze bardziej – niedziela to dzień, który Pan Bóg dał nam w jakimś szczególnym celu.

Najważniejszym wydarzeniem dla chrześcijanina w niedzielę jest uczestnictwo we Mszy świętej czyli w Eucharystii. Nasz udział to okazja do wdzięczności Panu Bogu za dar zbawienia przez Jezusa Chrystusa.

  • Pomyśl – po co jest niedziela?
  • Dlaczego nie wszyscy rozumieją, po co jest niedziela i czym jest Eucharystia?
  • Skąd wywodzi się ważność niedzieli? Mówi o tym trzecie przykazanie Boże – wymień je!

Na temat obowiązku uczestniczenia we Mszy świętej czytamy również w „Przykazaniach kościelnych”. Wymień to przykazanie, które mówi i tym!

  • Pomyśl, jak wygląda a jak powinno wyglądać twoje uczestnictwo we Mszy świętej?
  • Pomyśl też o szacunku do chleba i każdego pokarmu… Jak to jest w twoim przypadku?

Przykazanie kościelne mówi również o świętach „nakazanych” czyli „obowiązkowych”, które zazwyczaj nie wypadają w niedzielę, lecz w inne dni tygodnia, a mimo to – pod grzechem ciężkim – mamy obowiązek w tym dniu uczestniczyć we Mszy świętej.

Które to święta (uroczystości)? (przypomnij sobie „sześć palców” – dla ułatwienia podpowiedzią będą daty lub liczby, które je przypominają!) Dopisz nazwy do dat lub odwrotnie:

1) 25 grudnia –

2) 1 stycznia –

3) 6 stycznia –

4) (4 ołtarze) –

5) 15 sierpnia –

6) 1 listopada –


Przeczytaj ewangeliczne opowiadanie o rozmnożeniu chleba – Mk 6,32-44 oraz opis ustanowienia Eucharystii Mt 26,26-28 (katechizm str.180) a następnie wykonaj zadanie 1 w ćwiczeniach.

Człowiek może nawet bardzo odczuwać głód, niejeden z tego powodu umarł, ale ten głód jest niczym w porównaniu z głodem, który odczuwa ludzka dusza, jeśli jej nie karmimy Boskim Pokarmem – Komunią Świętą. Ten głód duszy to tęsknota za Bogiem.

  • Czy odczuwasz taką tęsknotę?
  • Co robisz, aby ją zaspokoić?

Sięgając do ćwiczeń – odczytaj zaszyfrowane teksty ewangeliczne mówiące o duchowym pokarmie oraz odpowiedz na postawione tam pytania (zadanie nr 2).

 

Pomyśl! Już za kilka dni będziemy przeżywać uroczystość Bożego Ciała…

  • Czym dla ciebie jest ta uroczystość?
  • Czym dla ciebie jest każda Msza święta?