Kl.5 – Kat. nr 54 – PAN JEZUS ODPUSZCZA GRZECHY

Katechizm – str. 182

Ćwiczenia – str. 62-63

Przypomnij sobie 6 PRAWD WIARY! Jedna z tych prawd zawiera w sobie treść, w której jest mowa o najważniejszym warunku do osiągniecia zbawienia. Jaki to warunek?

Tym koniecznym warunkiem jest ŁASKA UŚWIĘCAJĄCA. Ta ŁASKA to namacalny znak trwania w przyjaźni z Bogiem i wewnętrzne przekonanie, że jeślibym umarł, to idę w najlepsze ręce – do domu Boga w Niebie.

Ale nie dzieje się to automatycznie. Bardzo ważna i konieczna jest nasza współpraca z Bogiem, z Bożą Łaską. Najważniejsze są wspomniane w temacie katechezy: modlitwa i sakramenty święte.

  • Zanim przeczytasz ciąg dalszy moich rozważań – odczytaj sobie w skupieniu i z uwagą to wszystko, co jest w katechizmie na stronie 182 i 183.

Przemyśl opowiadanie ze str.182 – czego ono może cię nauczyć? A może o czymś z przeszłości twojego życia przypomniało ci?


Zapamiętaj!

To, co najważniejsze jest w życiu, to troska o czyste serce, czystą duszę, w której powinien mieszkać Bóg. Bo czysta dusza – to najlepsza gwarancja zbawienia. Szatan o tym doskonale wie, dlatego kusi ludzi, aby z ich serc wyrwać Boga i pozbawić łaski. Wiesz doskonale, że ten kusiciel zawsze posługuje się kłamstwem, jest przebiegły, kusi i … bardzo często osiąga swój sukces, jeśli człowiek nie dba o to, aby żyć w przyjaźni z Bogiem.

  • A jak to jest w twoim życiu? Czy czuwasz nad tym, aby często przystępować do Sakramentu Pokuty? Dzisiaj w kalendarzu mamy pierwszy piątek miesiąca. Czy pomyślałeś o tym, aby przystąpić do spowiedzi i wziąć udział we Mszy świętej i przyjąć Komunię?

Teraz przypomnij sobie umieszczony w katechizmie fragment Ewangelii (J 8 3-11).

  • Jakie wydarzenie przedstawił w nim Ewangelista?
  • Wymień głównych bohaterów!
  • Co chcieli zrobić Żydzi? Dlaczego?
  • Jak postąpił Pan Jezus? Czy nie wiedział o tym, jaka jest ta kobieta?
  • Jaką najważniejszą naukę pozostawił jej i nam Pan Jezus? Przepisz te słowa Jezusa do notatki w ćwiczeniach!

Pomyśl, jak dobry i kochający jest Bóg dla każdego z nas… Jemu nie chodzi o to, aby kogokolwiek potępić, lecz o to, aby każdego z nas zbawić. Tylko od nas zależy, jak wykorzystamy tę szansę. Każdy z nas doświadcza słabości i grzeszności, dlatego Jezus pozostawił nam Sakrament Pokuty, abyśmy w bardzo prosty sposób mogli podnosić się z upadków i wzrastać w Łasce Bożej.


Przypomnij sobie 5 warunków dobrej spowiedzi świętej! Przypomnij sobie też, o co w każdym z nich chodzi?

  • Wykonaj zad. 1 w ćwiczeniach na str.62.

Nikt ze świętych nie był świętym od razu. Święty – jak każdy z nas – walczył z grzechem, wadami, własną słabością i pokusami. Święty rozumiał, że sam sobie w tej trudnej walce nie poradzi, że skuteczna pomoc płynie od Boga, dlatego najwięksi święci bardzo często się spowiadali i jeśli mogli to nawet codziennie uczestniczyli we Mszy świętej i przyjmowali do serca Pana Jezusa w Komunii. Tobie też nic nie stoi na przeszkodzie, aby przystępować do częstej spowiedzi i umacniać swą duszę w Komunii świętej.

Świadkowie życia św. Jana Pawła II wspominają, że on do spowiedzi świętej przystępował co tydzień. A ty?

Zadbaj o to, aby przystępować do Spowiedzi przed każdym Pierwszym Piątkiem Miesiąca, a jeślibyś ciężko z grzeszył – to pamiętaj, aby nie odkładać spowiedzi, ale jak najszybciej iść i pojednać się s Bogiem i na powrót żyć w łasce i przyjaźni z Bogiem.

  • Wykonaj krzyżówkę z zad. 2 – str.63.