Kl.6 - Kat. nr 49 - CZY MOŻNA ODRZUCIĆ CHRYSTUSA I WSZYSTKO TO, CO ON WNIÓSŁ W DZIEJE CZŁOWIEKA?

Katechizm - str.171

Ćwiczenia - str.61

Zdanie będące tematem dzisiejszej katechezy pochodzi z nauczania św. Jana Pawła II. Obszerniejszy fragment zawierający te słowa znajdziesz w katechizmie na str.174 (ZASTOSUJ). Już teraz odczytaj sobie te słowa z nauczania Papieża.

W tym roku 18 maja minie dokładnie sto lat od jego urodzin. warto zatem - skoro jest taka okazja - jeszcze raz zatrzymać się nad kluczowymi wskazaniami, które Papież Jan Paweł II nam pozostawił. Dziś odwołamy się też do jego nauczania...


Przeczytaj uważnie opowiadanie Bruno Ferrero na str.171 w Katechizmie i zastanów się, czego ważnego można się nauczyć interpretując postawę Guendaliny... Co by było, gdyby solidnie wykonała swoje zadanie, a jakie konsekwencje musiała ponieść z powodu lekceważenia powierzonego jej zadania?

Zapamiętaj!

Każdy dzień to kolejny krok, który zbliża cię do wieczności. Od tego, jak przeżyjesz ten kolejny dzień - zależy wieczność. Nic w życiu nie jest bez znaczenia, żadna chwila nie jest bez sensu. Jakże ważne jest to, aby swoje życie powiązać mocno z Jezusem i iść z Nim każdego dnia.

  • O jakiej ważnej życiowej postawie przypominał Jezus odbywając swą podróż do Jerozolimy (przeczytaj znajdujący się w katechizmie na str.172 fragment z Ewangelii Łk 13,22-30)?
  • A czego uczy nas Jan Paweł II we fragmencie jego przemówienia do Polaków w Krakowiew 1979 roku? (tekst w katechizmie na str.173)

Otóż...

Początkiem pięknej życiowej przygody z Jezusem jest zawsze NAWRÓCENIE. Ma ono swój początek w na Chrzcie świętym, a kontynuację w częstej Komunii i spowiedzi świętej. Przystępując do konfesjonału pokazujemy, że zależy nam na życiu z Jezusem i powstawaniu ze swoich wad i grzechów. Przystępując zaś do Komunii świętej - przyjmujemy Pokarm na drogę do wiecznej Ojczyzny, który jest naszym umocnieniem w walce z szatanem i własną grzesznością.

Jedynym pisemnym zadaniem dla ciebie będzie twoja wypowedź w ramach zad.2 (str.62). Pomocą dla ciebie w wykonaniu tego zadania są również słowa Papieża Polaka z homilii wygłoszonej na krakowskich Błoniach 9 czerwca 1979 roku. Fragment tych słów znajdziesz w katechizmie na str.174 (ZASTOSUJ)

  • W miejsce notatki w ĆWICZENIACH wpisz słowa ujęte czerwonym tłustym drukiem.