Kat. nr 50 – ŚWIĘCI ŻYJĄ WŚRÓD NAS I CHCĄ NAM POMAGAĆ

Katechizm – str. 177

Ćwiczenia – str. 62-63

Dzisiejszy temat rozpoczyna ostatni cykl tegorocznych katechez, który odwołuje się do podstawowego powołania każdego człowieka – a jest nim powołanie do świętości.

Spróbuj własnymi słowami zdefiniować: co to jest ŚWIĘTOŚĆ oraz kto to jest ŚWIĘTY.

Zapewne pomoże ci w tym również tekst w katechizmie na str. 178 i 179.

  • Kogo Pan Jezus nazwał BŁOGOSŁAWIONYMI? (wykonaj ćwiczenie nr 1 – str.62)
  • Przypomnij sobie OSIEM BŁOGOSŁAWIEŃSTW. Kto może – według tych słów Jezusa – być błogosławionym czyli świętym i zbawionym?
  • Dokończ zdanie w zadaniu nr 2 (str.62)
  • Pod jaką datą w kalendarzu wspominamy wszystkich, którzy są świętymi w Niebie?

 


Wykonaj zadanie nr 3 (str.63) – dopisując właściwe słowa.

To zadanie mówi o dwóch wielkich uroczystościach w Kościele: gdy Papież ogłasza uroczyście kogoś błogosławionym lub świętym. W perspektywie Bożej – nie ma tu jednak żadnej różnicy. Ta różnica pojawia się z naszej ziemskiej perspektywy, a dotyczy ona zakresu, w jakim dany człowiek odbiera cześć w Kościele.

Jeśli ta znajomość konkretnego człowieka wyniesionego na ołtarze i oddawana mu cześć dotyczy jakiejś mniejszej społeczności (kraj, diecezja, wspólnota zakonna) czyli dotyczy Kościoła lokalnego – to wówczas mówimy o kimś, że jest BŁOGOSŁAWIONY. Jeśli natomiast taki „ktoś” odbiera cześć w całym Kościele powszechnym – wówczas nosi on tytuł: ŚWIĘTY.

W Kościele pierwszych wieków nie było rozróżnienia na błogosławionych i świętych, nie było też ustalonej żelaznej reguły, w jaki sposób kogoś wynieść na ołtarze i czcić jako świętego. Najczęściej tymi świętymi byli męczennicy, którzy oddawali swoje życie za wiarę w Boga… We współczesnym Kościele są już takie konkretne przepisy, które to regulują. Najczęściej jest tak, że zanim ktoś będzie odbierał cześć w całym Kościele (jako święty), najpierw jest czczony w mniejszej wspólnocie – i ten kult się rozwija.

Święci i błogosławieni są nie tylko po to, aby ich czcić i do nich się modlić – prosząc ich o wstawiennictwo u Boga w naszych sprawach – ale są przede wszystkim po to, aby ich naśladować.

Na ten temat mówił również św. Jan Paweł II w Tarnowie 1987 roku, gdy beatyfikował bł. Karolinę Kózkównę. Przeczytaj poniższy fragment z jego nauczania (a zwłaszcza początkową część tego kazania), a następnie przepisz kluczowe słowa mówiące o świętości jako notatkę pod tą katechezą.

  • W oparciu o tę wiedzę wykonaj zadanie nr 4 w ćwiczeniach (str.63).

Podczas Mszy świętej o świętych Kościół modli się specjalną prefacją, której treść znajdziesz w sekcji ZASTOSUJ (katechizm – str.179). Odczytaj ten tekst uważnie, a następnie wykonaj zadanie nr 5 w ćwiczeniach.