Kl.6 – Kat. nr 51 – MĘCZEŃSTWO ŚW. SZCZEPANA

Katechizm – str. 180

Ćwiczenia – str. 64

Nawiązując do poprzedniej katechezy przypomnij sobie i wyjaśnij pojęcia:

  • Kto to jest ŚWIĘTY a kto to jest BŁOGOSŁAWIONY?
  • Czym jest BEATYFIKACJA, a czym jest KANONIZACJA?
  • Jaki kult obiera ktoś, kogo nazywamy świętym, a jaki ten, kogo nazywamy błogosławionym?
  • Jaka uroczystość łączy w sobie wszystkich tych, którzy są świętymi w Niebie? Jaka to data?

1. W poprzedniej katechezie przypomniałem ci, że w pierwszych wiekach tymi, których okrzyknięto świętymi i oddawano im cześć jako świętym, byli przede wszystkim MĘCZENNICY. Może potrafisz jakichś już z imienia wymienić?

Słowo; „męczennik” – z języka łacińskiego MARTYR – znaczy przede wszystkim ŚWIADEK. A „świadek” to ten, który swoim życiem, a jeszcze bardziej męczeńską śmiercią, złożył najpiękniejsze świadectwo swej wiary w Boga oddając za Chrystusa swe życie.

Takich męczenników w historii Kościoła było wiele. Już pierwsze trzy wieki chrześcijaństwa aż do 313 roku to wielka liczba prześladowanych chrześcijan, którzy ginęli śmiercią męczeńską. Ale późniejsze wieki również przynoszą wielu świętych męczenników, choć coraz więcej jest wśród tych świętych WYZNAWCÓW, czyli takich świętych, którzy nie zostali zabici za wiarę, ale którzy swoje życie i piękne świadectwo wiary uczynili znakiem świętości dla potomnych.

2. Dzisiejszy temat pozwoli ci przyjrzeć się świadectwo wiary pierwszego – opisanego już w Dziejach Apostolskich męczennika – świętego Szczepana. Należał do grona siedmiu diakonów pierwotnego Kościoła w Jerozolimie, ustanowionych do pomocy Apostołom.

Więcej na jego temat doczytaj sobie z katechizmu (str.181-182)

NA stronie 181 znajdziesz również fragment z Dziejów Apostolskich opisujące ostatnie chwile jego życia i męczeńską śmierć… Zwróć uwagę na okoliczności jego męczeństwa, sposób śmierci i młodzieńca, który był świadkiem jego męczeństwa. Zauważ, ze biblijny opis śmierci św. Szczepana bardzo przypomina opis śmierci Jezusa.

Jaki dzień w kalendarzu poświęcony jest świętemu Szczepanowi?

Wykonaj wszystkie ćwiczenia przewidziane w KARCIE PRACY UCZNIA (str.64-65).

W notatce zapisz słowa wyjaśniające pojęcie MĘCZENNIK (MARTYR).