Kl.6 – Kat. nr 54 – POMAGAM LUDZIOM JAK ŚWIĘTY BRAT ALBERT

Katechizm – str. 189

Ćwiczenia – str. 68-69

Sięgając do katechizmu – przeczytaj ze zrozumieniem fragment Ewangelii o bogatym młodzieńcu, a następnie zapoznaj się z życiorysem świętego Brata Alberta Chmielowskiego.

Następnie zwróć uwagę na podobieństwa oraz na różnice między tymi dwiema postaciami.

  • Wykonaj zadanie nr 2 w ćwiczeniach.
  • W jaki sposób ty możesz naśladować świętego Brata Alberta?Podpowiedź znajdziesz wykonując zadanie nr 3.

Sięgając do katechizmu – odpowiedz na pytania:

  • Jakie dzieło poświęcone św. Albertowi napisał papież Jan Paweł II?
  • Jakie piękne i ważne słowa często powtarzał Brat Albert? Zapisz je kolorem w ćwiczeniach i zapamiętaj!
  • W czym możesz naśladować św. Brata Alberta?
  • CO na temat ubogich mówił Pan Jezus?
  • Jakie wspólnoty i stowarzyszenia poświęcają się służbie potrzebującym?

Wykonaj pozostałe zadania w ćwiczeniach!