Kl. 6 - Kat. nr 60 - JESTEM POSŁUSZNY BOGU JAK ŚW. OJCIEC PIO

Katechizm - str. 207

Ćwiczenia - str. 76

Pomyśl, jak ci się zdaje, na co najczęściej uskarżają się rodzice i nauczyciele, gdy chodzi o dzieci? Z czym mają najczęściej największe problemy? Chyba już wiesz! Chodzi o POSŁUSZEŃSTWO i NIEPOSŁUSZEŃSTWO. Sami wiecie, że różnie bywa z tym posłuszeństwem i słuchaniem Boga i innych ludzi. A skutki nieposłuszeństwa bywają bolesne...

Okazuje się, że jedną z największych pokus, na który narażony jest zwłaszcza młody człowiek – to NIEPOSŁUSZEŃSTWO. A jakie są tego konsekwencje?

Przez brak posłuszeństwa sprawiamy najbliższym wielki ból, smutek i cierpienie; odrzucamy ich troskę o nas, a sami – najczęściej też nie wychodzimy na tym najlepiej, bo błądzimy, cierpimy i grzeszymy z tego powodu.

  • Przeczytaj sobie wstęp do dzisiejszej katechezy – str. 207.

Zapamiętaj sobie, że w życiu warto słuchać, oczywiście tych, którzy Boga i nas kochają i którym tak naprawdę na nas zależy, bo posłuszeństwo takim ludziom wyjdzie nam zawsze na dobre.

W życiu kapłańskim i zakonnym spotykamy się też ze ślubem posłuszeństwa, który taką osobę dodatkowo zobowiązuje do słuchania swoich przełożonych niemal tak samo, jak głosu Boga. Takie posłuszeństwo czasem może wydawać się dziwne, ale jest bardzo ważne, bo posłuszeństwo jest wspaniałą cnotą, która zbliża nas do Boga i poprzez którą naśladujemy również Pana Jezusa.


Przypomnij sobie ewangeliczne opowiadanie o dwunastoletnim Jezusie.

Rodzice Jego chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali Go wśród krewnych i znajomych. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy szukając Go. Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: "Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie". Lecz On im odpowiedział: "Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?" Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi (Łk 2,41-52).

Zobacz też – jeśli chcesz – filmową ilustrację tego wydarzenia - LINK

  • Co Jezus na temat posłuszeństwa powiedział?
  • Jakie zdanie podsumowuje to wydarzenie?

Dzisiejsza postać, która nas w tym względzie może wiele nauczyć – to święty Ojciec PIO.

  • Przeczytaj sobie o nim w katechizmie, aby go lepiej poznać.
  • Wykonaj zadania umieszczone w zeszycie ćwiczeń.

 

Na zakończenie - pomyśl o sobie, przeproś Boga i ludzi za wszystkie wydarzenia, w których okazałeś nieposłuszeństwo. Zabdaj, aby odtąd być wzorem posłuszeństwa, bo warto!