Katecheza 28 – Temat: Wiara chrześcijańska i jej cechy

Przeczytaj uważnie opowiadanie zamieszczone w podręczniku na str. 91.

Iza przełamała swój strach dlatego, że bardzo ufała swojemu tacie. Wiedziała, że on ją bardzo kocha i kiedy jest obok niej, nic jej nie grozi. Bardzo podobnie jest też z naszą wiarą.

Pan Bóg nas kocha i jest zawsze z nami. Dlatego powinniśmy Mu zawsze bezgranicznie ufać. Na dzisiejszej katechezie zajmiemy się zagadnieniem wiary chrześcijańskiej.

Na podstawie treści zawartych w podręczniku na str. 92 – 93 odpowiedz na pytania:

- Czym jest wiara?

- W co wierzą katolicy?

- Jakie są główne cechy wiary?

Odpowiedzi na te pytania zapisz w zeszycie.

Święty Jakub pisze w swoim liście: „Tak jak ciało bez ducha jest martwe, tak też jest martwa wiara bez uczynków”.

Wiara domaga się zatem, aby żyć nią na co dzień. Dla każdego prawdziwego chrześcijanina oczywiste jest więc to, że codziennie się modli, w każdą niedzielę uczestniczy we Mszy Świętej, regularnie przystępuje do spowiedzi, przestrzega wszystkich przykazań.

Ważne jest także pogłębianie wiary przez systematyczny udział w katechezie, czytanie Pisma Świętego, katolickich książek, czasopism i stron internetowych. Konieczne jest także przyznanie się do wiary w Chrystusa i dawanie świadectwa o swojej wierze.

Przypomnij sobie sześć głównych prawd wiary.