Katecheza 29 – Temat: Zesłanie Ducha Świętego

Na długo przed swoim odejściem do nieba Pan Jezus obiecał: „Ja będę prosił Ojca a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze” (J 14,16).

Pocieszycielem nazwał Jezus Ducha Świętego, który jest trzecią Osobą Trójcy Świętej. Duch Święty jest Bogiem, nie możemy Go zobaczyć. Dlatego Apostołowie, którzy pierwsi otrzymali dar Jego obecności w sercu, widzieli tylko i odczuwali pewne znaki obecności Ducha Świętego.

            Odczytanie tekstu z Pisma Świętego:

„Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu.  Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali.  Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden.  I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić” (Dz 2,1-4).

            Można też obejrzeć film Zesłanie Ducha Świętego. Komentarz Gienka Washable -
https://youtu.be/xqh5RBysD_I

            Gdy Duch Święty zstąpił na Apostołów poczuli oni wewnętrzną siłę i odwagę, wyszli przed Wieczernik i do zebranych ludzi zaczęli głosić Słowo Boże. Mówili tak pięknie, odważnie i mądrze, że wiele tysięcy ludzi się nawróciło. Całą mądrość, rozum i męstwo Apostołowie otrzymali od Ducha Świętego.  

            Pamiątkę tego wydarzenia obchodzimy 50 dni po Zmartwychwstaniu Pana Jezusa (stąd nazwa Pięćdziesiątnica). Wypada ona zawsze w niedzielę. Nazywa się świętem Zesłania Ducha Świętego. To święto jest także nazywane Zielonymi Świątkami.

            Na podstawie treści zawartych w podręczniku str. 97 – 98 odpowiedz na pytania: Jakie są imiona i określenia Ducha Świętego? Jakie są symbole Ducha Świętego? Jakie są owoce Ducha Świętego?

Odpowiedzi na te pytania zapisz w zeszycie. Przypomnij sobie też jakie mamy dary Ducha Świętego.

Być może twoje życie wiary przypomina dzisiaj sytuację uczniów z Wieczernika, którzy po wydarzeniach Wielkiego Piątku bali się świadczyć odważnie o Chrystusie. Duch Święty – jak kiedyś, tak i dzisiaj – napełnia ludzi swoją łaską. Odmienia serca i umysły, kształtuje sumienia, udziela mocy i darów potrzebnych każdemu i całej wspólnocie Kościoła. Przypomina i wyjaśnia słowa, które wypowiedział Jezus, ale też dodaje odwagi, aby według nich żyć. Duch Święty zmienia oblicze świata, bo prowadzi do życia w prawdzie. Już dzisiaj proś Ducha Świętego o dobre przygotowanie do sakramentu bierzmowania.