Katecheza – Temat: Serce Jezusa dobroci i miłości pełne

Czymś najważniejszym w człowieku jest serce. Dzięki niemu możemy żyć i kochać. Serce jest symbolem miłości. Niekiedy ktoś mówi: „Kocham cię całym sercem”. Inni rysują serca na kartkach lub laurkach z życzeniami a potem dają je komuś bardzo drogiemu i kochanemu.

Pan Jezus, który przyszedł na świat jako człowiek też miał swoje serce. Serce, które bardzo umiłowało ludzi. On przyszedł na świat, ponieważ nas bardzo ukochał. Z miłości do nas narodził się w zimnej szopie, nauczał, uzdrawiał, karmił ludzi, brał dzieci na kolana. Z miłości do nas, pozwolił się przybić do krzyża. Wtedy Jego dobre serce zostało przebite włócznią żołnierza. Przez tę ranę Jezus pokazał swoje święte Serce.

Pan Jezus z miłości dla nas cierpiał i umarł na krzyżu. Serce Pana Jezusa na obrazach otoczone jest cierniami. Ostre ciernie ranią to serce. Ten obraz mówi nam o wielkiej miłości Pana Jezusa.

W Sercu Jezusa każdy człowiek ma swój dom. Pan Jezus kocha nas wszystkich tak samo i chce, aby każdy człowiek się z Nim spotkał. On nam pomaga w życiu, abyśmy mogli tak jak On czynić dobro, mieć dobre serce.

Jezus jest naszym najlepszym Przyjacielem. Kiedy się z Nim często spotykamy i rozmawiamy, stajemy się do Niego podobni. Nasze serce jest coraz bardziej podobne do Jego Serca.

Miesiącem w którym w sposób szczególny czcimy Najświętsze Serce Pana Jezusa, jest czerwiec. Czcimy Je śpiewając Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Cześć Boskiemu Sercu oddajemy również w każdy pierwszy piątek miesiąca. Ma to związek z objawieniami św. Małgorzaty Marii Alacoque, w których Pana Jezus opowiedział jej o Jego nieskończonym miłosierdziu dla ludzi i potrzebie zwrócenia się wszystkich do Jego Serca poprzez specjalne nabożeństwo, będące dla odprawiających je źródłem wielkich łask.

Aby zapoznać się z historią tych objawień obejrzyj film Przesłanie Serca Jezusowego – Małgorzata Maria Alacoque - https://youtu.be/kUS8mfHl4_Y

Zadanie domowe – W zeszycie pod tematem narysuje Serce Pana Jezusa i podpisz dwoma wybranymi przez siebie wezwaniami z Litanii do Serca Pana Jezusa.