Katecheza 31 – Temat: Powstanie Ewangelii

 Niejednokrotnie w naszym życiu spotykamy się z taką sytuacją, że jakieś wydarzenie jest przedstawiane przez różne osoby, a ich relacje trochę się różnią, w wyniku czego powstaje pełniejszy i barwniejszy opis tego, co się wydarzyło.

Podobnie było ze słowami i czynami Jezusa Chrystusa, które zostały spisane przez wielu autorów. Szczególnymi księgami, które opisują Jego życie, są Ewangelie. Są one najważniejszymi dokumentami dotyczącymi życia Jezusa, ale nieco różnią się od siebie, dlatego że poszczególni Ewangeliści spisywali je w sobie właściwy sposób.

Teraz na podstawie treści zawartych w podręczniku na str. 103 – 104 odpowiedz na pytania:

- Z jakich etapów składał się proces powstawania Ewangelii?

- Jakich mamy Ewangelistów? W którym roku została spisana dana Ewangelia? Jakie są symbole poszczególnych Ewangelistów i dlaczego takie są im przypisywane?

            Odpowiedzi zapisz w zeszycie pod tematem lekcji.

Adresatami Ewangelii są wszyscy ludzie. Ale, aby być chrześcijaninem nie wystarczy je tylko znać, ale trzeba nimi żyć na co dzień. Dlatego św. Jan Paweł II mówił: „Wszyscy jesteśmy powołani do tego, aby w codziennym życiu dawać świadectwo Ewangelii o zbawieniu. […] Niech młodzi niosą Dobrą Nowinę swoim rówieśnikom, którzy często tracą poczucie sensu życia, zagubieni pośród wrażeń, jakie proponuje świat” (Rzym, 6 lipca 2000 roku).