Katecheza 32 – Temat: Święci Piotr i Paweł filarami Kościoła

 Kiedy ludzie pragną stworzyć wspaniałe dzieło, niejednokrotnie poświęcają wiele trudu i czasu, by osiągnąć cel. Chociaż droga przed nimi wydaje się długa i trudna wiedzą, że warto, ponieważ dzieło, którego dokonują, będzie służyć nie tylko im, ale również wielu innym osobom.

Podobnie było w przypadku dwóch wielkich Apostołów – św. Piotra i św. Pawła – których możemy uznać za filary Kościoła Chrystusowego. Dla Chrystusa i zbawienia ludzi poświęcili wszystko, nawet własne życie.

Przeczytaj uważnie treści zawarte w podręczniku na str. 106 – 107 i wypisz najważniejsze informacje z życia tych dwóch Apostołów i odpowiedz na pytanie: Dlaczego nazywamy ich filarami Kościoła?

Święci Piotr i Paweł oddali swoje życie dla głoszenia Ewangelii. Ty także możesz stać się apostołem i przypominać w swoim otoczeniu o Osobie i nauce Jezusa Chrystusa. Możesz to robić przez słowo, ale także przez swoją postawę życiową i działanie w konkretnych sytuacjach. Postaraj się być apostołem w swoim domu, szkole, środowisku, nawet wtedy gdy wymaga to od ciebie poświęcenia czy wyrzeczenia. Niech twoje życie będzie „listem” współczesnego apostoła.