Katecheza 30 – Temat: „Ani żadnej rzeczy”

 Żyjemy w świecie, w którym dla wielu ludzi najważniejsze jest to, co posiadają: duży dom, nowy samochód, sprzęt audiowizualny najwyższej jakości … i nie byłoby w tym być może nic złego, gdyby nie fakt, że niejednokrotnie owa chęć posiadania zaślepia współczesnego człowieka. Sprawia, że coraz więcej wokół nas takich, którzy nie potrafią odróżnić tego, co w życiu ważne, potrzebne, bez czego nie można się obyć, od tego, co nieistotne.

Ostatnie przykazanie Dekalogu nawołuje do właściwego podejścia do rzeczy materialnych. W Księdze wyjścia przykazanie to brzmi: „Nie będziesz pożądał […] żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego” (Wj 20,17). Słowa te przestrzegają przed postawienie dóbr materialnych na pierwszym miejscu w życiu, a także przed chciwością i zazdrością. Przypominają, że nic i nikt nie może człowiekowi przysłonić Boga.

Przeczytaj teraz uważnie treści zawarte w podręczniku str. 97 – 98 i odpowiedź na pytania: Przed czym przestrzega nas X przykazanie? Jakie są współczesne przejawy chciwości?

Odpowiedzi zapisz w zeszycie.

Jak już powiedzieliśmy sobie na wstępie, żyjemy w świecie, w którym dla wielu ludzi najważniejsze są pieniądze. Chcą ich mieć coraz więcej, dlatego są w stanie zrobić wszystko, by je zdobyć, nawet krzywdzić bliźnich. Niektórzy zazdroszczą także innym posiadania różnych rzeczy.

Pamiętaj, aby nigdy nie ulegać takim pokusom. Bądź zawsze uczciwy i dziel się z innymi, tym co posiadasz. Doceń to co masz, ciesz się z tego, że innym dobrze się powodzi.