WAŻNE - DLA KANDYDATÓW I ICH RODZICÓW ORAZ ŚWIADKÓW!!!

Aby jeszcze w tym miesiącu mogło dojść do bierzmowania uczniów z Paszyna - koniecznie najpóźniej do najbliższego piątku (5 czerwca) - na ręce Ks. Pawła Kity muszą dotrzeć wszystkie brakujące jeszcze zaświadczenia o chrzcie świętym od kandydatów, którzy takiego zaświadczenia jeszcze nie dostarczyli a przyjmowali chrzest poza Paszynem oraz zaświadczenia z parafii zamieszkania świadków - od wszystkich wybranych przez kandydatów na świadków, że są wierzący i praktykujący i nie mając kanonicznych przeszkód mogą być świadkami dla tych kandydatów.

Te dokumenty są konieczne ze względu na wymagania, jakie prawo kościelne stawia przed kandydatami do bierzmowania oraz przed świadkami dla kandydatów do bierzmowania. Bez nich nie ma mowy o dopuszczeniu do sakramentu bierzmowania.

Czymś oczywistym jest fakt, że do Sakramentu Bierzmowania - kandydaci i ich świadkowie przystępują w stanie łaski uświęcającej, odzyskanej podczas spowiedzi sakramentalnej, do której należy przystąpić niezwłocznie. Tym bardziej, że w niedzielę mija okres obowiązkowej spowiedzi i Komunii świętej wielkanocnej, a w tych dniach jest pierwszy piątek miesiąca.

Ponieważ sprawa bierzmowania (jak to wy rodzice sami stwierdziliście i podkreślaliście dzisiaj - zatroskani o swe dzieci) dotyczy całej klasy - dlatego brak tych dokumentów wstrzyma szansę na dość bliskie w czasie bierzmowanie dla wszystkich kandydatów z Paszyna. Nie będziemy robić wyjątków: albo wszyscy solidnie wywiążą się ze swych fundamentalnych obowiązków, przystąpią do spowiedzi i dostarczą to, co jest niezbędne, aby móc przyjąć do bierzmowanie i będą mogli przystąpić do sakramentu bierzmowania, albo wszyscy będą czekać, na tych, którzy tego dotąd z niewiadomych powodów jeszcze nie uczynili - i w konsekwencji bierzmowanie dla wszystkich będzie musiało zostać przełożone z bliskiego na niewiadomy dość odległy termin.

Informacje o dniu i godzinie oraz miejscu planowanego bierzmowania podamy natychmiast (tj. tego samego dnia) po otrzymaniu kompletu wyżej wspomnianych koniecznych dokumentów i zaświadczeń. Póki ich wszystkich nie ma - nie ma tematu...

 

Paszyn, dnia 3 czerwca 2020 roku, godz. 20:35

 

Ps.

Ks. Paweł nie jest teraz od udzielania uczniom informacji czy komuś czegoś nie brakuje. Każdy z was te same otrzymał informacje i polecenia i miał się ze swoich obowiązków należycie i we właściwym czasie wywiązać, więc ewentualnych braków i zaległości szukajcie we własnym sumieniu i pamięci, a nie zasypujcie mailami... Jeśli w piątek okaże się, że wszystko jest w porządku to bierzmowanie będzie jeszcze w czerwcu, a jeśli nie - to dopiero w przyszłym roku.