Katecheza – Temat: Tajemnica Trójcy Świętej

Na dzisiejszej katechezie będziemy mówić o Bogu Ojcu, Synu Boga – Jezusie Chrystusie i o Duchu Świętym. Są to trzy Osoby Boskie. Zobaczymy co to znaczy. Jest to wielka tajemnica naszej wiary i nie jest łatwo zrozumieć całą naukę o Bogu, który jest jeden, ale w trzech osobach.

Był kiedyś bardzo mądry, święty człowiek, który miał na imię Augustyn. Chciał napisać książkę o Bogu w trzech Osobach (o tajemnicy Trójcy Świętej). Dużo o tym myślał i zanim zaczął pisać, chciał o Bogu wszystko wiedzieć. Pewnego dnia szedł brzegiem morza i spotkał na plaży dziecko, które wlewało wodę z morza do małego dołka wygrzebanego w piasku.

Zapytał wtedy chłopca: „Czy przypadkiem nie chcesz przelać morza do tego małego dołka?”. Chłopiec zaskakująco opowiedział, że prędzej zmieści w tym dołku całe morze, niż on (św. Augustyn) w swoim małym rozumie pojmie tajemnicę Boga. Dzięki chłopcu św. Augustyn zrozumiał, że Pan Bóg jest wielki, i nasz rozum nie jest w stanie wszystkiego o Nim wiedzieć.

Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Bóg Ojciec kocha każdego człowieka i posłał na świat swojego Syna, aby wybawił ludzi z grzechów. Jezus prowadzi nas do Boga. Jezus i Bóg Ojciec są Jednością. Bóg Ojciec i Syn Boży zesłali na ziemię Ducha Świętego, który czyni nas dziećmi Bożymi, jednoczy nas i uświęca.

Wszystkie Trzy Osoby Boskie – Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty – są sobie równe, stanowią jedno. Kiedy więc modlimy się, zwracamy się do Boga i zanosimy swoje prośby przez Jezusa w Duchu Świętym. On nas jednoczy, oświeca i umacnia i przygotowuje do przyjęcia tego, co Bóg chce nam powiedzieć.

Wyrazem wiary w tajemnicę Trójjedynego Boga jest obchodzona w całym Kościele Uroczystość Trójcy Świętej. Przypada ona w kolejną niedzielę po uroczystości Zesłania Ducha Świętego. W tym dniu chrześcijanie w szczególny sposób oddają cześć i uwielbienie wszystkim trzem Boskim Osobom: Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu.

O ile świętowanie Wielkanocy odsłania człowiekowi prawdę o otrzymanym od Boga darze zbawienia, o tyle w uroczystość Trójcy Świętej wyraźniej zostaje podkreślone to, że dzieło zbawienia zawdzięczamy całej Trójcy Świętej. Obchodami tej uroczystości Kościół zamyka Okres Wielkanocny.

Zadanie domowe – Pod tematem w zeszycie napisz którymi modlitwami chrześcijanin wyznaje wiarę w Trójcę Świętą. Napisz te modlitwy.