Katecheza 31 – Temat: Przykazania kościelne.

 Oprócz przykazań Dekalogu, które omawialiśmy na poprzednich katechezach istnieją tzw. przykazania kościelne. Przykazania kościelne to nauka Kościoła, która określa szczegółowe, minimalne zobowiązania każdego katolika. Mają one na celu przybliżenie człowieka do Boga i rozwój wspólnoty Kościoła. Przykazań kościelnych nie należy jednak rozumieć jako niezależnych i nowych zobowiązań. Są one ściśle związane z przykazaniami Bożymi, ale też dostosowane do aktualnych potrzeb katolików.

Przykazania kościelne mogą być modyfikowane przez władze kościelne. Warunkiem obowiązywania nowej wersji przykazania jest jej zatwierdzenie przez Stolicę Apostolską. Obecnie obowiązują następujące przykazania kościelne:

1. W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.
2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do Sakramentu Pokuty.
3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię świętą.
4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach.
5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

Przeczytaj uważnie treści zawarte w podręczniku na str. 100, gdzie masz dokładnie wyjaśnione czego dotyczy poszczególne przykazanie kościelne i do czego wzywa każdego katolika.

Przykazania kościelne są ściśle związane z przykazaniami Bożymi. Określają one minimalne wymagania, do których zobowiązany jest każdy katolik. Dzięki nim dokładnie wiemy, w jaki sposób mamy postępować.

            Święty Jan Paweł II mówił do młodzieży: „Jeśli kochacie Chrystusa, kochajcie Kościół”. Od chwili chrztu świętego należysz do Kościoła i w nim podążasz do zbawienia. Przyjmując sakrament bierzmowania, staniesz się za niego jeszcze bardziej odpowiedzialny. Pomyśl już dzisiaj, co możesz zrobić dla Kościoła powszechnego, dla diecezji, a szczególnie dla swojej parafii.

Zapamiętaj przykazania kościelne!!