Katecheza – Temat: Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej

Pan Jezus jest obecny wśród nas. Spotykamy się z Nim podczas Mszy Świętej, kiedy spożywamy Ciało Jezusa (przystępujemy do Komunii Świętej). Ukryty jest pod postacią Chleba i Wina, w Najświętszym Sakramencie.

Bardzo cieszymy się tą obecnością Chrystusa i raz w roku w sposób uroczysty pragniemy wszystkim powiedzieć, że Jezus jest naszym Panem.

W święto, które nazywamy Bożym Ciałem, wynosimy Pana Jezusa z kościoła, idziemy z Nim ulicami miast i wsi, aby oddać Mu cześć i wyrazić wdzięczność za to, że jest z nami.

Uroczystość Bożego Ciała obchodzimy w czwartek po uroczystości Trójcy Świętej, ponieważ w czwartek (na Ostatniej Wieczerzy) Pan Jezus ustanowił sakrament Eucharystii czyli Mszę Świętą słowami: „Bierzcie i jedzcie … bierzcie i pijcie …” (J 6,66-68).

Uroczystość Bożego Ciała jest raz w roku, ale Jezus jest zawsze z nami, słucha nas, pomaga nam, ofiaruje się za nas we Mszy świętej i karmi nas swoim Ciałem.

Zawsze możemy przychodzić do kościoła, On czeka na nas, ukryty w tabernakulum. Czeka i cieszy się, że Go odwiedzamy. On nas zawsze wysłucha, pocieszy, bo nas bardzo kocha.

Postaraj się w tym dniu być na Eucharystii, aby podziękować Jezusowi za Jego ciągłą obecność wśród nas.

W celu zapoznania się z historią tego święta obejrzyj krótką prezentację Boże Ciało (Ekatecheza)

https://youtu.be/VByvShiSQys

(W razie problemów z wyświetleniem, na Youtube wpisz tytuł i się pokaże)

Jako pracę domową w zeszycie narysuj monstrancję z Panem Jezusem i podpisz słowami pieśni „Wielbię Ciebie”.