Katecheza 41 – Temat: Moje zadania w Kościele

 Kościół stanowią wszyscy wierzący w Chrystusa, ci, którzy są Jego uczniami i przyjęli sakrament chrztu świętego. Głową Kościoła jest sam Chrystusa, a ludzie do niego należący mają różne zadania do spełnienia w zależności od powołania, jakie realizują.

Każda osoba, będąca członkiem Kościoła, powinna go traktować jak własną rodzinę, dbać o wspólne dobro i wzajemnie sobie pomagać. Od tego zaangażowania zależy, jaki jest dzisiaj i jaki w przyszłości będzie Kościół.

Jako ludzie świeccy, macie do spełnienia potrójne zadanie w Kościele. Te zadania nazywa się misją kapłańską, prorocką i królewską.

Na podstawie treści zawartych w podręczniku na str. 132 – 133 wyjaśnij na czym polega udział świeckich w tej potrójnej misji Chrystusa, co jest zadaniem chrześcijanina. Odpowiedzi zapisz w zeszycie.

Na mocy chrztu świętego i dzięki łasce sakramentu bierzmowania, stajesz się w sposób szczególny odpowiedzialny za Kościół. Zastanów się już dzisiaj, jak możesz pełniej korzystać z darów, które otrzymujesz w sakramentach, jak lepiej głosić Ewangelię i jak pomagać potrzebującym.

I pamiętaj, bycie chrześcijaninem to wielki przywilej, ale też wielkie zadanie!!!