Sakrament małżeństwa sprawowany jest w terminie wcześniej ustalonym z narzeczonymi. Pierwsze spotkanie narzeczonych w kancelarii parafialnej - minimum na trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu.

Szczegółowe informacje pod linkiem SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA.