misje
Drodzy Parafianie!   

Czas Misji Świętych, to czas szczególny. Jest to czas, kiedy Bóg może każdego z nas dotknąć swoją łaską i swoją miłością. Jest to czas, kiedy poprzez naszą parafię będzie przechodził Chrystus, aby prostować nieraz bardzo pogmatwane ścieżki naszego życia.

Jeżeli tylko pozwolimy działać Jezusowi, On swoją miłością naprawi to, co człowiek zepsuł poprzez grzech. I poprowadzi każdego z nas drogą osobistego nawrócenia i przemiany życia. Jezus ma moc, aby to uczynić, niezależnie od tego, jak bardzo odeszliśmy od Boga i od tej Drogi, którą On nas prowadzi.

Lecz by tak się mogło stać, trzeba, abyśmy przeżyli dobrze czas misji świętych, które są przed nami. Jest to szczególny czas zatrzymanie się, zadumy i refleksji. To nowa, kolejna szansa, którą daje nam Bóg, abyśmy mogli przemienić swoje życie!

Przyjmij więc, Bracie i Siostro, to zaproszenie do udziału w misjach świętych! Są one tą szansą, którą daje Ci Bóg, abyś mógł jeszcze bardziej przybliżyć się do Niego i być szczęśliwy. Nie zmarnuj tego czasu, który Bóg stawia przed Tobą i pragnie abyś go dobrze wykorzystał!

Zapraszamy Cię więc do udziału w tych Misjach świętych! Wykorzystaj dobrze ten czas i tę szansę, którą daje Ci Bóg!

Wasi Duszpasterze
oraz
Misjonarze Redemptoryści 

PROGRAM PARAFIALNYCH MISJI ŚWIĘTYCHNIEDZIELA, 29 kwiecień - Rozpoczęcie Misji Świętych
"Bóg jest Miłością" (J 3,16)
7.00 - Msza św. z kazaniem dla wszystkichMsza św. z kazaniem dla wszystkich
9.00 - Msza św. z kazaniem dla wszystkich
11.00 - Msza św. z kazaniem dla wszystkich
16.00 - Msza św. z kazaniem dla wszystkich
  - Po Mszy św. - nauka stanowa dla Mężczyzn
     
PONIEDZIAŁEK, 30 kwiecień
"Kto nie miłuje, trwa w śmierci" (1J 3,14)
7.00 - Msza św. z kazaniem dla wszystkich
9.00 - Spotkanie misyjne dla młodzieży gimnazjum
11.00 - Spotkanie misyjne dla dzieci
18.00 - Msza św. z kazaniem dla wszystkich
  - Po Mszy św. - nauka stanowa dla Kobiet
21.00 - Apel misyjny
     
WTOREK, 1 maj - Dzień pojednania
"Jeśliby nawet ktoś zgrzeszył, mamy Rzecznika wobec Ojca" (1J 2,1)
8.00 - Msza św. i misyjna uroczystość pojednania
11.00 - Suma odpustowa i misyjna uroczystość pojednania
16.00 - Msza św. i misyjna uroczystość pojednania
21.00 - Apel misyjny
     
ŚRODA, 2 maj - Dzień spowiedzi
"Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie" (J 11,25)
6.30 - Spowiedź
7.00 - Msza św. z kazaniem dla wszystkich
9.00 - Spotkanie misyjne dla młodzieży gimnazjum
11.00 - Spotkanie misyjne dla dzieci
16.30 - Spowiedź
18.00 - Msza św. z kazaniem dla wszystkich
21.00 - Apel misyjny
     
CZWARTEK, 3 maj - Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski
"Oto Matka Twoja" (J 3,16)
7.00 - Msza św. z odnowieniem przyżeczeń małżeńskich
9.00 - Msza św. z odnowieniem przyżeczeń małżeńskich
11.00 - Msza św. z odnowieniem przyżeczeń małżeńskich
18.00 - Msza św. z odnowieniem przyżeczeń małżeńskich
21.00 - Apel misyjny
     
PIĄTEK, 4 maj - Opowiedzenie za Chrystusem
"Kto uwierzy i przyjmie chrzest, ten będzie zbawiony " (Mt 16,16)
7.00 - Msza św. i misyjna uroczystość opowiedzenia za Chrystusem
9.00 - Spotkanie misyjne dla młodzieży gimnazjum
11.00 - Spotkanie misyjne dla dzieci
14.00 - Odwiedziny chorych po domach
18.00 - Msza św. i misyjna uroczystość opowiedzenia za Chrystusem
  - Po Mszy św. - nauka stanowa dla Młodzieży
21.00 - Apel misyjny
     
SOBOTA, 5 maj - Dzień Eucharystii
"To jest Ciało Moje" (Mt 26,27b)
7.00 - Msza św. z kazaniem dla wszystkich
9.00 - Msza św. z kazaniem dla starszych i chorych
11.00 - Nabożeństwo dla małych dzieci i Matek oczekujących potomstwa
18.00 - Misyjna uroczystość Eucharystyczna i Msza św.
  - Po Mszy św. - nauka stanowa dla Młodzieży
21.00 - Apel misyjny
     
NIEDZIELA, 6 maj - Zakończenie Misji Świętych
"Wy jesteście świadkami tego!" (Łk 24,48)
7.00 - Msza św. z kazaniem dla wszystkich
9.00 - Msza św. z kazaniem dla wszystkich
11.00 - Msza św. z kazaniem dla wszystkich
16.00 - Centralna uroczystość zakończenia Misji Świętych