b-nar-2012

Święta noc

Gwiazdka już pierwsza błysła na niebie,
W ręku matczynym opłatek będzie.
Życzenia, które jak echo płyną,
Rozświetlą mroki – Boża Dziecino!

Schodzisz na ziemię w swej Boskiej chwale,
Rodzisz się w żłóbku, jak Dziecię małe.
Wyciągasz rączki do ludu swego,
Przynosząc miłość Boga naszego.

My z pastuszkami też przybędziemy,
„Wśród nocnej ciszy” śpiewać pragniemy.
W darze Ci nasze serca złożymy,
Ty pobłogosław nasze rodziny.

Święta ta noc jest, pełna jasności,
Gdy niebo z ziemią płonie z miłości.
Na ziemię przyszedł Ten obiecany,
Król - królów wieków – Pan nasz nad Pany.

Autor: Albina Paszka