palemkiGminny Ośrodek Kultury w Chełmcu przy współpracy z Parafiami rzymsko-katolickimi z terenu gminy i MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu tradycyjnie już – jak co roku – organizuje Konkurs palm Wielkanocnych. W tym roku jest to już XIX edycja konkursu, w którym mogą wziąć udział mieszkańcy gminy Chełmiec, zgłaszając do konkursowej oceny jedną palmę.


Kilka uwag dotyczących konkursu:
Palmy przeznaczone do Konkursu należy pozostawić w kościołach. Każda palma musi być podpisana (taka informacja powinna zawierać: imię i nazwisko, adres zamieszkania, wiek autora, numer telefonu). Jest to o tyle ważne, że palmy nie podpisane nie będą brać udziału w konkursie. Niezwykle ważnym do kontynuowania tradycji wielkanocnych jest, aby dzieci wykonywały palmy samodzielnie. Natomiast jeśli palma została wykonana pod czyjąś opieką, należałoby wpisać również tę osobę (jako opiekuna), dla informacji, wiarygodności i rzetelności.
Oceny przedłożonych do konkursu palm dokona powołana przez organizatora Komisja w dniach 24-25.III.2013 r. w trzech kategoriach: małe, średnie i wysokie. Komisja przy ocenie zwróci uwagę na to, że zastosowane materiały konstrukcyjne (np. drzewo wierzbowe lub laskowe), dodatki (np. gałązki barwinku lub mirtu), zdobnictwo (np. kolorowa bibuła) powinny być zgodne z miejscową tradycją. Ważnym kryterium oceny będzie precyzja i wartość artystyczna. I co istotne: wyklucza się korzystanie z materiałów współczesnych (barwione trawy, sztuczne kwiaty, wstążki z tworzywa sztucznego, druty, taśmy samoprzylepne, itd.) oraz zdobienia palemkami wileńskimi oraz kłosami zbóż.
Organizatorzy przewidują nagrody dla wykonawców najlepszych palm. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.